Informatie PCOB afdeling Geldermalsen

1 mrt 2024 Geldermalsen

 

Informatie PCOB afdeling Geldermalsen

 

Wie zijn wij?

De PCOB afdeling Geldermalsen werd op 22 september 1989 opgericht.
De eerste jaarvergadering vond plaats op 26 oktober 1990.
Aanwezig waren 28 leden, 6 bestuursleden en 2 gasten.

De bijeenkomsten worden gehouden in de plaats Geldermalsen. (Gemeente Geldermalsen)
Op 1 januari 1978 vond er een gemeentelijk herindeling plaats tussen de gemeente Geldermalsen, Beesd, Deil en Buurmalsen.
Deze gemeente bestond uit 11 aparte dorpen. Waarna op 1 januari 2019 een fusie plaats vond tussen de Gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal 
De leden zijn woonachtig verspreid over 25 dorpen uit de Gemeente West Betuwe. De hoofdplaats is Geldermalsen. Deze nieuwe gemeente West Betuwe telt op 1 januari 2024 52.947 inwoners.

Buiten de gemeente West Betuwe zijn er ook leden afkomstig uit Buren, Tiel en Culemborg.

 

Aantal leden van de PCOB afdeling Geldermalsen per 1 januari 2024

215

 

Landelijke ANBO-PCOB richt zich in de belangenbehartiging op vijf speerpunten

Wonen, welzijn en zorg, koopkracht, digitalisering en zingeving

1.Op een kwalitatief goede manier thuis oud te worden.

2.Een veilige samenleving voor ouderen met goede en betaalbare zorg

3. ANBO-PCOB waakt over uw portemonnee. AOW en aanvullend pensioen.
En aan de kosten voor zorg, wonen, belastingen en bankzaken.

4.Digitalisering heeft grote invloed op hoe die samenleving is georganiseerd.

5.Zingeving

Ieder mens wil zijn leven zin geven of zin ervaren, ongeacht leeftijd.
ANBO-PCOB vindt dat een leven altijd volwaardig is.
De waardigheid van een mens is niet afhankelijk van iemands leeftijd of van wat iemand kan,
maar alleen van het feit dat hij of zij er is en er mag zijn!

 

Doelstelling plaatselijke afdeling PCOB:

Belangenbehartiging: met als aandachtsveld zorg, welzijn, inkomen, huisvesting, mobiliteit, educatie en de plaats van de levensbeschouwing in onze samenleving.

Participatie: het behouden en versterken van een volwaardige plaats voor mensen van 50 jaar of ouder in onze samenleving.

Ontmoeting: het scheppen van voorwaarden voor sociale-culturele ontmoetingen en activiteiten in onze afdeling Geldermalsen

Netwerk: Het bestuur heeft overleg met de gemeente West Betuwe, Welzijn West Betuwe en de diaconieën van de Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk.

Deelname aan overleg- en bestuursorganen

De volgende bijeenkomsten worden door bestuursleden bijgewoond:

Maandelijkse bestuursvergadering.

2x per jaar een regiovergadering PCOB Rivierenland d.w.z. met de regio’s Zaltbommel, Tiel, Kesteren en Lingewaal.

Er is een samenwerkingscontact met Veilig Verkeer Nederland om opfriscursussen wat betreft rijvaardigheden voor senioren te organiseren.

 

Informatie vanuit de landelijke ANBO – PCOB

Regelmatig ontvangt het bestuur nieuwsbrieven met de nodige informatie die van belang kunnen zijn voor de plaatselijke afdelingen.

De leden ontvangen 8 keer per jaar het landelijk magazine PCOB. In dit magazine worden leden geïnformeerd over zaken die voor senioren van belang kunnen zijn.

 

Informatie vanuit de afdeling naar de leden

Gelijktijdig met het PCOB magazine ontvangen de leden de nieuwsbrief “Even Bijpraten”.
Deze nieuwsbrieven worden ook op deze website geplaatst.

 

Contributie

Per 1 januari 2024 is de contributie voor een alleenstaande € 29,00 waarvan € 23,65 wordt afgedragen aan het hoofdbestuur.
Voor echtparen is de contributie € 49,00 waarvan € 42,35 wordt afgedragen aan het hoofdbestuur PCOB.

De contributie is in de jaarvergadering van Februari 2024 voor 2025 verhoogd en vastgesteld op:

Alleenstaanden € 35,00 per jaar

Echtparen € 60,00 per jaar 

 

Bijeenkomsten

De bijeenkomsten vinden plaats in de maanden Januari tot en met Mei en van September tot en met December en zijn op de derde donderdagmiddag van de maand in het kerkelijk centrum “De Ontmoeting”, bij de Centrum Kerk te Geldermalsen.

U bent welkom vanaf 14.15 uur. De bijeenkomst begint om 14.30 uur en eindigt om ongeveer 16.30 uur. Aan deze bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden.

De bijeenkomsten staan in het teken van ontmoeting, ontspanning, voorlichting en zingeving. Sprekers worden uitgenodigd voor interessante onderwerpen.

Het programma is zeer gevarieerd.

In de maand december is er een kerstbijeenkomst met een koud- en warm buffet.

De jaarvergadering wordt gehouden in februari met een aanvullend programma.

Busreizen en uitjes

De zomer sluiten we af in augustus met een dagtocht met de bus.

“Even Bijpraten”

De leden worden van de bijeenkomsten en andere activiteiten op de hoogte gesteld in de nieuwsbrief “Even Bijpraten”. Deze verschijnt gelijktijdig met het landelijk magazine KBO-PCOB.

Lief en Leed

Wanneer het bestuur op de hoogte is van ziekte of vreugdevolle zaken bij de leden,
dan wordt daar aandacht aan besteed door het versturen van een kaart of wanneer een bezoek op prijs wordt gesteld door de dames van de commissie lief en leed.

 Contacten

Het bestuur probeert zoveel mogelijk contact te houden met de leden door de nieuwsbrief “Even Bijpraten” en het organiseren van contactmomenten door een attentie bij de leden te bezorgen.

Overige diensten

Op de website vindt u informatie over de Hulp bij Belastingaangifte.

Dit is een actieve groep mensen, die ieder jaar helpt bij het invullen van de belasting papieren.

 

Lid worden

Heeft u belangstelling om lid te worden, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat: mevrouw D.H. Heinen – van Hees, Sophiastraat 9, 4191 GG Geldermalsen of e-mail: pcobgeldermalsen@gmail.com

U bent van harte welkom. Bezoekt u gerust eens vrijblijvend een bijeenkomst

 
 
 
 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden