Informatie KBO-PCOB afdeling Geldermalsen

29 okt 2020 Geldermalsen

Informatie KBO-PCOB afdeling Geldermalsen

 

Wie zijn wij?

De PCOB afdeling Geldermalsen werd op 22 september 1989 opgericht.
De eerste jaarvergadering vond plaats op 26 oktober 1990.
Aanwezig waren 28 leden, 6 bestuursleden en 2 gasten.

De bijeenkomsten worden gehouden in de plaats Geldermalsen. (Gemeente Geldermalsen)
Op 1 januari 1978 vond er een gemeentelijk herindeling plaats tussen de gemeente Geldermalsen, Beesd, Deil en Buurmalsen.
Deze gemeente bestond uit 11 aparte dorpen.
De leden zijn woonachtig verspreid over deze dorpen.
In sommige wat meer, maar de meeste leden wonen in het dorp Geldermalsen.

Buiten deze gemeente zijn er ook leden afkomstig uit de dorpen van de gemeente Neerijnen, Buren en Culemborg.

Opnieuw vond er een gemeentelijke herindeling plaats op 1 januari 2019 tussen de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal.
Deze gemeente telt 25 dorpen en 2 stadjes.
De hoofdplaats is Geldermalsen. Deze nieuwe gemeente West Betuwe telt op 1 januari 2020 51.219 inwoners.

Aantal leden van de PCOB afdeling Geldermalsen per 1 januari 2020

205

 

Landelijke KBO-PCOB richt zich in de belangenbehartiging op vijf speerpunten

Wonen, welzijn en zorg, koopkracht, digitalisering en zingeving

1.Op een kwalitatief goede manier thuis oud te worden.

2.Een veilige samenleving voor ouderen met goede en betaalbare zorg

3.KBO-PCOB waakt over uw portemonnee. AOW en aanvullend pensioen.
En aan de kosten voor zorg, wonen, belastingen en bankzaken.

4.Digitalisering heeft grote invloed op hoe die samenleving is georganiseerd.

5.Zingeving

Ieder mens wil zijn leven zin geven of zin ervaren, ongeacht leeftijd.
KBO-PCOB vindt dat een leven altijd volwaardig is.
De waardigheid van een mens is niet afhankelijk van iemands leeftijd of van wat iemand kan,
maar alleen van het feit dat hij of zij er is en er mag zijn!

 

 

 

Doelstelling plaatselijke afdeling PCOB:

Belangenbehartiging: met als aandachtsveld zorg, welzijn, inkomen, huisvesting, mobiliteit, educatie en de plaats van de levensbeschouwing in onze samenleving.

Participatie: het behouden en versterken van een volwaardige plaats voor mensen van 50 jaar of ouder in onze samenleving.

Ontmoeting: het scheppen van voorwaarden voor sociale-culturele ontmoetingen en activiteiten in onze afdeling Geldermalsen

Netwerk: Het bestuur heeft overleg met de gemeente West Betuwe, Welzijn West Betuwe en de diaconieën van de Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk.

Deelname aan overleg- en bestuursorganen

De volgende bijeenkomsten worden door bestuursleden bijgewoond:

2x een regiovergadering KBO-PCOB Rivierenland d.w.z. met de regio’s Zaltbommel, Culemborg, Tiel, Kesteren en Lingewaal.

Er is een samenwerkingscontact met Veilig Verkeer Nederland om opfriscursussen wat betreft rijvaardigheden voor senioren te organiseren.

 

Informatie vanuit de landelijke KBO-PCOB

Regelmatig ontvangt het bestuur nieuwsbrieven met de nodige informatie die van belang kunnen zijn voor de plaatselijke afdelingen.

De leden ontvangen 10 keer per jaar het landelijk magazine KBO-PCOB. In dit magazine worden leden geïnformeerd over zaken die voor senioren van belang kunnen zijn.

 

Informatie vanuit de afdeling naar de leden

Gelijktijdig met het KBO-PCOB magazine ontvangen de leden de nieuwsbrief “Even Bijpraten”.
Deze nieuwsbrieven worden ook op deze website geplaatst.

 

Contributie

Per 1 januari 2020 is de contributie voor een alleenstaande € 29,00 waarvan € 21,50 wordt afgedragen aan het hoofdbestuur.
Voor echtparen is de contributie € 49,00 waarvan € 38,50 wordt afgedragen aan het hoofdbestuur KBO-PCOB.

 

Bijeenkomsten

De bijeenkomsten vinden plaats in de maanden september tot en met april en zijn op de derde donderdagmiddag van de maand in het kerkelijk centrum “De Ontmoeting”, bij de Centrum Kerk te Geldermalsen.

U bent welkom vanaf 14.15 uur. De bijeenkomst begint om 14.30 uur en eindigt om ongeveer 16.30 uur. Aan deze bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden.

De bijeenkomsten staan in het teken van ontmoeting, ontspanning, voorlichting en zingeving. Sprekers worden uitgenodigd voor interessante onderwerpen.

Het programma is zeer gevarieerd.

In de maand december is er een kerstbijeenkomst met een koud- en warm buffet.

De jaarvergadering wordt gehouden in februari met een aanvullend programma.

Busreizen en uitjes

In maart is er een kort busreisje met een warme lunch. In mei vindt een excursie in de omgeving plaats.

De zomer sluiten we af in augustus met een dagtocht met de bus.

 

“Even Bijpraten”

De leden worden van de bijeenkomsten en andere activiteiten op de hoogte gesteld in de nieuwsbrief “Even Bijpraten”. Deze verschijnt gelijktijdig met het landelijk magazine KBO-PCOB.

Lief en Leed

Wanneer het bestuur op de hoogte is van ziekte of vreugdevolle zaken bij de leden,
dan wordt daar aandacht aan besteed door het versturen van een kaart of wanneer een bezoek op prijs wordt gesteld door de dames van de commissie lief en leed.

 

Covid 19

Helaas kunnen door het coronavirus vanaf maart geen bijeenkomsten en reizen plaatsvinden en liggen de externe vergaderingen stil.

 Contacten

Het bestuur probeert zoveel mogelijk contact te houden met de leden door de nieuwsbrief “Even Bijpraten” en het organiseren van contactmomenten door een attentie bij de leden te bezorgen.

 

Overige diensten

Op de website vindt u informatie over de Hulp bij Belastingaangifte.

Dit is een actieve groep mensen, die ieder jaar helpt bij het invullen van de belasting papieren.

 

Lid worden

Heeft u belangstelling om lid te worden, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat: mevrouw Jenny Verbeek- van Lienden, telefoon 0345 571847 of e-mail: pcobgeldermalsen@gmail.com

U bent van harte welkom. Bezoekt u gerust eens vrijblijvend een bijeenkomst

 
 
 
 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden