Info voor belangstellenden

10 sep 2022 Woudenberg

Informatie over de PCOB-afdeling Woudenberg.

De PCOB-afdeling (Protestants Christelijke Ouderen Bond) in Woudenberg bestaat al ruim 25 jaar en is actief op maatschappelijk, sociaal en cultureel gebied voor en door ouderen.

We werken vanuit Bijbels perspectief mee aan het leefklimaat binnen onze samenleving. Dit is mede mogelijk volgens de grondslag van het PCOB-statuut. De vereniging aanvaardt de Bijbel als Gods Woord voor haar denken en handelen!

Vanuit dit fundament voeren wij zelfstandig een zorgvuldig identiteitsbeleid en daarom is de Bijbel de maatstaf voor ons handelen. Dit geeft ons het recht, maar zeker de plicht om in voorkomende gevallen principiële bezwaren kenbaar te maken. Dit geldt voor zowel het beleid van het landelijk bestuur en ledenraad, maar ook als het gaat over artikelen in het KBO/PCOB Magazine. Hiermede maken wij duidelijk dat we op dit gebied volledig zelfstandig zijn en geen verantwoordelijkheid dragen voor landelijke meningen binnen de veelkleurigheid van de eventueel te vormen overkoepelende organisatie.

Als PCOB willen we ons ook inzetten voor mensen die door de wet- en regelgeving enz. het zicht op de zaken dreigen kwijt te raken. U kunt voor advies terecht bij onze Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA); deze opgeleide persoon kan u op velerlei gebied van dienst zijn. Ook uw belastingaangifte kan tegen een geringe vergoeding voor u worden ingevuld.
Naast deze belangenbehartiging kent onze afdeling een zeer actieve commissie “Omzien naar Elkaar”. De commissieleden bezoeken de zieken, zijn aanwezig bij jubilea en andere feestelijke gelegenheden en bij droeve omstandigheden betuigen zij ons medeleven aan de nabestaanden.

Naast formele leden kent onze afdeling ook begunstigers/donateurs. Dit zijn personen die onze afdeling een warm hart toe dragen, maar geen formeel lid van de (landelijke) KBO/PCOB kunnen/ willen zijn. Deze personen kunnen aan alle activiteiten van de afdeling deelnemen, betalen ook contributie (bijdrage), mogen aanbevelingen doen, maar kunnen geen bestuurslid zijn. Zij ontvangen ook het landelijk Magazine niet, maar wel onze afdelingsnieuwsbrief.

We verzorgen 12 keer per jaar een gezellige contactmiddag, die in het teken staat van ontspannen samenzijn met een lezing ons te informeren over allerlei zaken die van belang zijn voor ouderen. Met Kerst en Pasen staan deze in het teken van de Heilsgeschiedenis. Deze bijeenkomsten houden we in “De Serre” aan de Kersentuin in Woudenberg. U kunt meedoen met de georganiseerde fietstochten in de omgeving en aan het jaarlijkse reisje. Kortom, een afdeling waar u zich zeker thuis zult voelen.
We horen nog wel eens: “Ik ben nog niet zo oud”. Als u 50+ bent, dan bent u precies “jong genoeg” om bij ons te horen en kunt u op uw eigen terrein een bijdrage leveren. U bent zeker niet “verplicht” (zeker niet als u nog werkt) om altijd aanwezig te zijn, maar uw deskundigheid kan onze afdeling helpen ondersteunen. Juist in deze tijd hebben we u nodig om het fundament van ons Christelijke samenleven te helpen ondersteunen. U bent daarom van harte welkom om eens een contactmiddag bij te wonen of nadere informatie in te winnen bij een van de adressen die vermeld staan in de Nieuwsbrief.

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden