Verslag van de laatste contactmiddag

27 aug 2021 Franeker


A
ls vanouds, een kopje thee om mee te beginnen en vooral bijpraten na een lange vreemde periode.
Nieuw is dit keer het optreden van onze waarnemend pianist Theo Smit.
HIJ MAG WEL EENS WEER, Het ging prima Theo!

Spreker is deze middag Mevr. Siets Ypenga met het onderwerp “Sierlike Swannen”.

Mevr. Ypenga trakteerde ons op een onuitputtelijk voorraad wetenswaardigheden en anekdotes over zwanen en hun gewoonten en eigenschappen.

Dit was dan wel weer de laatste contactmiddag van het huidige seizoen. Het wachten is nu op het nieuwe programma boekje. In de rubriek “Programma” leest u daarover meer.

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet