Verslag van de laatste contactmiddag

27 aug 2021 Franeker

 

De laatste vergadering van het seizoen      2022-2023   

Natuurlijk moet er vooraf voor koffie en thee betaald worden. Onze nieuwe penningmeester draait er haar hand al niet meer voor om.

 

 

Het onderwerp voor deze middag is “Bijtanken en oppoetsen

Welke kennis is van verkeersregels is weggezakt en moet 

opgepoetst worden. Kunt u nog veilig deelnemen aan het verkeer of moet u nodig even bijtanken?

 

 

 

 

 

Nou, menig oudere vermoedde dat er wel wat viel bij te       

     spijkeren, en ze waren dan ook massaal opgekomen.

Ook Tine Bakker, echtgenote van voorheen Rients Bakker,

Garage houder, was na een heupoperatie weer present.

 

 

   

  De zaal was boven verwachting vol en de spreker was uitermate tevreden over de interactie tussen hem en het publiek. Zijn optreden was dan ook wel erg uitnodigend. De kwinkslagen waren niet van de lucht en de goeie man werd gegrepen door zijn eigen succes en werd steeds luidruchtiger

 

 

 

Spreker voelde zich thuis en nam de gelegenheid te baat om ook onze voorzitter flink op de hak te nemen

Tot slot van deze geslaagde middag kregen zoals te doen gebruikelijk de koster en de pianist nog een fraaie bos bloemen voor hun zeer gewaardeerde diensten in het afgelopen seizoen.

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden