In gesprek met senioren over wonen in krimpregio’s

28 nov 2019 Landelijk

Zorgen van senioren in krimpgebieden worden groter met het verdwijnen van allerlei voorzieningen, zoals de bushalte, de pinautomaat en het postkantoor. Dat blijkt uit onderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB. Directeur Manon Vanderkaa ging er met enkelen over in gesprek.

61% van de senioren die in een krimpgebied wonen, zoals Oost-Drenthe en Hoeksche Waard, zegt nu al problemen te ervaren met de bereikbaarheid van (openbare) voorzieningen. Hoe ervaren leden dit die in één van de krimpregio’s wonen? Een aantal leden schoven aan bij de Tafel van Tien en gingen in gesprek met Manon Vanderkaa.

Belang van mobiliteit

In het gesprek worden al snel de zorgen gedeeld over de afstanden tot ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Zelf mobiel zijn of daarbij een beroep kunnen doen op anderen, is dan van groot belang, maar wordt vaak lastiger bij het ouder worden.

Dat de zorgen groeien met het ouder worden blijkt ook uit het flitsonderzoek. Vier op de tien senioren uit de krimpgebieden verwachten meer problemen wanneer ze niet meer auto kunnen rijden en afhankelijk zijn van mantelzorg. Zeven op de tien senioren, los van waar ze wonen, is dan ook van mening dat de overheid meer zorg moet dragen voor de inwoners van krimpgebieden.

Passende huisvesting

Naast vervoer en mobiliteit is passende huisvesting een gesprekonderwerp. ‘Zorg voor passende en generatiebestendige woningen zodat senioren ook in hun eigen regio kunnen blijven wonen’, zo klinkt het. Maar ook het creëren van bewustwording bij senioren zelf over hoe zij kunnen en willen wonen in de toekomst wordt benoemd. ‘Het lijkt soms wel of ze daar echt nog niet over willen nadenken, maar het is beter dat wel te doen als het nog kan. En als je dat nog samen kan doen, heeft dat veel waarde.’ Over de rol van de overheid is men het eens. Zij moeten betrokken blijven en verantwoordelijkheid nemen voor deze regio’s, maar helaas ervaren de deelnemers dat de overheid en andere instanties op afstand zijn komen te staan.

Wonen in een krimpregio; het biedt veel stof tot gesprek. Een boeiend gesprek met belangrijke signalen waarvoor KBO-PCOB aandacht zal vragen in haar belangenbehartiging.

Ook in gesprek aan de Tafel van Tien? Van harte welkom!

Dit bericht verscheen eerder op KBO-PCOB

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden