In de PCOB-nieuwsbrief van oktober 2021

5 okt 2021 Leeuwarden

Voorwoord

“De bestuurswisseling is geformaliseerd en er is afscheid genomen van Jeanet Dijkema die, gedurende 14 jaar, voortreffelijk werk heeft geleverd. Hulde! Gelukkig blijft ze als bestuurslid met als aandachtspunt “lief en leed”. Ook Ida Hollander nam afscheid. Zij heeft zich gedurende vele jaren ingezet voor de PCOB. Dank daarvoor en we wensen haar familie veel gezondheid. En: “Geniet  van de verkregen bewegingsvrijheid en tot spoedig ziens”, aldus Gerrit Krol, voorzitter.
Voor de volledige tekst zie de nieuwsbrief van oktober 2021

EN VERDER

  • Uitnodiging ledenvergadering in de Oase, Weideflora 142 op 26 oktober om 14:30 uur. Tijdens de ledenbijeenkomst komt Wouter van Empelen van Artsen zonder Grenzen een spreekbeurt houden. Artsen zonder Grenzen voor mensen in crisissituaties, Medisch, menselijk en kritisch
  • Verslag van de ledenvergadering van 28 september 2021 in de Oase
  • Hoe kom ik aan een coronapas – ook zonder smartphone?
  • Van de activiteitencommissie – Verslag van het Praamvaren van dinsdagmiddag 21 september 2021

Zie de nieuwsbrief  van oktober 2021  

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden