In de PCOB-nieuwsbrief van maart 2022

1 mrt 2022 Leeuwarden

De bevrijding overheerst

Enerzijds een opluchting, anderzijds is Corona niet meer weg te denken uit onze samenleving. Vooral mensen met een kwetsbare gezondheid zullen moeten blijven oppassen voor een mogelijke besmetting. Maar wat mij betrfft overheerst de bevrijding.”, aldus Gerrit Krol, voorzitter.
Voor de volledige tekst zie de nieuwsbrief van maart 2022.

EN VERDER

  • Notulen van de ledenvergadering van 22 februari 2022
  • Het indrukwekkende verhaal van een oud-vluchteling uit Afganistan
  • Lief en Leed
  • Voorankondiging Middagreis naar hetOpenlchtmuseum ‘het Hogeland’ in Warffum. Nagekomen bericht: De reis is op 17 mei en bedraagt € 55

Nieuwsbrief
Zie de nieuwsbrief van maart 2022

Reageren? Graag
Heb je tips of tops voor de PCOB Leeuwarden geeft het door. Dat kan via de voorzitter Gerrit Krol, de secretaris Douwe Wagenaar denewagenaar@lijbrandt.nl of via pcobleeuwarden@gmail.com

 

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet