In de PCOB-nieuwsbrief van februari 2023

28 jan 2023 Leeuwarden

Van de voorzitter
Gerrit Krol
Fusie KBO-PCOB verstandig
Dit voorwoord wordt geschreven op de zaterdag voorafgaand aan de ledenvergadering van 24 januari. Hopelijk bent u allen aanwezig (geweest) bij de toespraak van onze landelijke directeur: Mw. Rep. Die toespraak is nog niet bij mij bekend, maar dat de toekomstige landelijke fusie tussen KBO en PCOB aan de orde komt (is geweest) lijkt mij duidelijk. Wat mij betreft een verstandige fusie vanwege de landelijke belangenbehartiging.

EN VERDER

 • Secretarieel jaarverslag 2022
 • Financieel overzicht 2022 en begroting 2023
 • Jaarlijkse financiële bijdrage aan de vereniging
 • Website PCOB Leeuwarden
 • Activiteitencommissie
         Tentoonstelling ‘Feest’ Prinsesenhof Leeuwarden
         Vooraanmelding Middagreis naar Blauwe Stad op 16 mei
 • Lief en Leed
 • PCOB-Ledenbijeenkomst, Kurioskerk, 14:30 uur, 28 februari 2023
          Jaarvergadering
          Fietsersbond met Kees Mourits

Zie nieuwsbrief  van februari 2023

Reageren? Graag

Heb je tips of tops voor de PCOB Leeuwarden geeft het door. Dat kan via de voorzitter/ secretaris Gerrit Krol of via pcobleeuwarden@gmail.com

 

 

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden