In de PCOB-nieuwsbrief van februari 2022

1 feb 2022 Leeuwarden

Einde lockdown?

“Dit voorwoord van februari wil ik beginnen met u (alsnog) allen een gezond en gezegend nieuwjaar 2022 te wensen. Vooral gezondheid, samen met (klein)kinderen vertrouwend op de zegen van een barmhartige God. Hoe moeilijk soms de tijd waarin we leven, Hij gaat met ons mee al de dagen van ons leven.”, aldus Gerrit Krol, voorzitter.
Voor de volledige tekst zie de nieuwsbrief van februari 2022.

EN VERDER

 • Uitnodiging jaarvergadering in de Kurioskerk op 22 februari 2002 om half drie
 • Hoe het was op de ledenvegadering van 16 oktober
 • Van de activiteitencommissie
 • Dank aan de bezorgers van het Magazine KBO-PCOB met de nodige bijlagen
 • Lief en Leed
 • Mutatie
 • Belastingservice
 • Programma ledenvergaderingen 1e helft 2022
 • KBO-PCOB inspiratietour ‘We mogen elkaar weer ontmoeten’ ook in Heerenveen op 22 maart. Jouw komst wordt zeer op prijs gesteld. Opgave verplicht. Zie kbo-pcob.nl/tour
 • Financieel Overzicht 2021 en begroting 2022 van PCOB-afdeling Leeuwarden
 • Verslag van de kascommissie
 • Jaarlijkse financiële bijdrage aan de vereniging
 • Website PCOB Leeuwarden
 • Een levenswijsheid
 • Puzzel

Oplossingen puzzels insturen
In de wintermaand december heb je vast en zeker tijd om even te puzzelen. Oplossingen insturen voor 17 februari 2022 bij Douwe Wagenaar, Mozartstraat 107. Gewoon even doen hoor.

Nieuwsbrief
Zie de nieuwsbrief van februari 2022

Reageren? Graag
Heb je tips of tops voor de PCOB Leeuwarden geeft het door. Dat kan via de voorzitter Gerrit Krol, de secretaris Douwe Wagenaar denewagenaar@lijbrandt.nl of via pcobleeuwarden@gmail.com

 

 

 

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden