In de PCOB-nieuwsbrief van april 2023

25 mrt 2023 Leeuwarden

VAN DE VOORZITTER Gerrit Krol

Pasen
Terwijl ik nog bij moet komen van de laatst gehouden verkiezingen is het in ieder geval duidelijk dat het onderwerp senioren onderbelicht is gebleven.
Het ging voornamelijk over stikstof, over de behandeling van de Groningers en de toeslagen affaire.
Niets, bijna niets over welzijn en gezondheid en de betaalbaarheid daarvan.
Ook niet over een meer menselijke behandeling in revalidatie centra en verpleegtehuizen. M.a.w. het seniorenbeleid bleef onderbelicht.
Nog steeds volop werk aan de winkel voor het landelijk PCOB. En het is daarom dat seniorenorganisaties nog steeds onmisbaar zijn.

Inmiddels is het bijna Pasen in een wereld met volop oorlogsgeweld/-dreiging.
De Paastijd, een periode van dood en opstanding. Jezus stond op tijdens de Paasmorgen om ons de weg van Vrede te wijzen. Geweldloos.
Laten we ons (blijven) inzetten voor een vredig en liefdevol bestaan.
Fijne Paasdagen toegewenst met allen die U lief en dierbaar zijn.

N.B.: De april ledenbijeenkomst belooft een interessante bijeenkomst te worden!

EN VERDER

  • Lief en leed
  • Van de activiteitencommissie
  • Seniorenfilm in Slieker
  • Verslag van afgelopen bijeenkomsten

Het Bestuur wenst u allen Gezegende Paasdagen

Zie nieuwsbrief van april 2023 
De nieuwsbrief valt samen met het Magazine van KBO en PCOB op dinsdag 4 april bij de leden in de brievenbus.

Reageren? Graag.

Heb je tips of tops voor de PCOB Leeuwarden geeft het door. Dat kan via de voorzitter/ secretaris Gerrit Krol of via pcobleeuwarden@gmail.com

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden