In de nieuwsbrief van mei

4 mei 2023 Leeuwarden

VAN DE VOORZITTER Gerrit Krol

ZOMER(periode):
Wanneer u deze nieuwsbrief onder ogen krijgt is het begin mei 2023. Volop voorjaar en het begin van een hopelijk prachtige zomerperiode. Het is daarom ook de laatste nieuwsbrief van ons halfjaarlijks vergaderseizoen.

Koningsdag, 4 en 5 mei, de traditionele ge- en herdenkingsdagen, die ons allen ter harte gaan, liggen weer achter ons. Dagen van o.a. democratie en vrijheid. Daarin past ook de dankbaarheid omtrent het optreden en vertrouwen in ons Koningshuis.

Met enige tevredenheid kijkt het Bestuur naar de opkomst van de leden tijdens de ledenbijeenkomsten in de Kurioskerk. Gemiddeld zo’n 60 tot 80 leden per keer. Dat is mooi, maar kan altijd beter! Zorg is er omtrent het alsmaar dalende ledenaantal. Geen nieuwe aanwas van 70-plussers en een dalend aantal 80-plussers door natuurlijk verloop. Hopelijk kunnen we samen door middel van interessante bijeenkomsten hier wat aan doen. Het nieuwe programma voor het tweede half jaar zal worden gepresenteerd in september.

Afsluitend: ik hoop samen met u op een fijne zomerperiode met veel zon en niet al te warm, zoals vorig jaar. Geniet, rust uit en pas op Uzelf en uw naasten.
Tot september!

EN VERDER

  • Een terugblik op de ledenbijenkomst van 25 april.
  • Klinisch geriaters van het MCL, uitleg gegeven over wat het project Samen Beslissen (een initiatiefproject van KBO-PCOB) precies inhoudt. Samen Beslissen… welke ruimte is er tussen arts en patiënt over passende zorg?
    En een nader kennis maken met het Odensehuis Gerard Smid in Leeuwarden. Een dagopvang en begeleiding van mensen met beginnende dementie of met niet aangeboren hersenletsel. 
  • Van de activiteitencommissie. De Middagreis naar deBlauwestad in Groningen.
  • De nationale Thuisbingo i.s.m. KBO-PCOB
  • De volgende ledenbijeenkomst op 26 september met ‘Een singelsje om’.
  • KBO-Fryslân boottocht vanuit Sneek op 29 augsustus 2023
  • Sliekerfilm Seniorenmiddag op 18 mei: The Velvet Queen

Zie nieuwsbrief van mei 2023

Reageren? Graag

Heb je tips of tops voor de PCOB Leeuwarden geeft het door. Dat kan via de voorzitter/ secretaris Gerrit Krol of via pcobleeuwarden@gmail.com

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden