In de nieuwsbrief van mei 2021

22 apr 2021 Leeuwarden

Bevrijding!?
Onlangs keek ik naar het bevrijdingsconcert uitgezonden door Omrop Fryslân met schitterend orgelspel van Theo Jellema.

Burgemeester Buma van Leeuwarden hield een toespraak waarbij hij refereerde aan zijn opa die is omgekomen in een concentratiekamp. Alweer 76 geleden, maar nog steeds staan we stil bij de verschrikkelijke jaren ‘40-‘45 van de vorige eeuw en de bevrijding op 5 mei 1945. Die bevrijding vieren we nog steeds en waarderen in toenemende mate die herwonnen vrijheid.
De tekst gaat verder in de nieuwsbrief. –

EN VERDER

  • Omzien naar elkaar. Vraag wie gaat er bijvoorbeeld de contactpersoon zijn voor een aantal leden?
  • Van de activiteitencommissie
  • Welkom nieuwe leden en overlijden
  • Foute telefoontjes
  • PCOB-ledenraad belangenbehartiging
  • Heb je punten op het gebied van wonen-zorg-welzijn-veiligheid of vervoer waarvan je denkt: ‘Hier zou de gemeente wat aan kunnen doen!
  • Seniorenpanel. Meld je hiervoor aan.
  • Contact
  • En een mooie puzzel

Zie verder nieuwsbrief mei 2021

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet