In de nieuwsbrief van maart 2021

26 feb 2021 Leeuwarden

Het is al weer een jaar geleden dat wij elkaar voor het laatst konden ontmoeten in de Jaarvergadering in de Kurioskerk. Daarna ging alles op slot door het coronavirus. Een vreemd en stil jaar en we snakken er naar om elkaar weer eens gewoon te kunnen zien, zonder mondkapje en zonder anderhalve meter afstand. Dat je elkaar weer mag begroeten met een handdruk, een zoen of een warme knuffel. Daar verlangen we allemaal naar, want dat is zo menselijk. Gelukkig geven het mooie lenteweer van dit moment en de bloeiende krokussen en sneeuwklokjes hoop op betere tijden. Ook in deze 40-dagentijd is er hoop op uitzicht naar Pasen. In de brochure ‘Petrus’, bijgevoegd bij deze Nieuwsbrief, kunt u hiervan lezen. Hopelijk zal het u bemoedigen.
Hartelijke groeten,
Jeanet Dijkema-Reinders

EN VERDER

  • Wisseling van voorzitter van de PCOB-afdeling Leeuwarden
  • De automatische incasso van de contributie voor het kalenderjaar 2021 is in februari succesvol uitgevoerd.
  • KBO en PCOB werken aan KBO-PCOB Nieuws Stijl – met o.a. lokale belangenbehartiging inzetten op de politieke partijen, het college van B&W en de gemeenteraad.
  • Veilig stemmen via de post of op 15, 16 en 17 maart
  • Belastingservice

Zie verder nieuwsbrief  maart 2021

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden