In de nieuwsbrief van juni-juli-augustus 2024

4 jun 2024 Leeuwarden

VAN DE VOORZITER
Goede zomer
Deze keer een voorbede van Sytze de Vries. We wensen uU allen een goede zomer toe en vooral Gods zegen en hopen u allen in goede gezondheid weer in september te mogen begroeten in de Kurioskerk bij onze eerste bijeenkomst met de beeldhouwster.
Lees verder in de PCOB-nieuwsbrief van juni-juli-augustus 2024.

EN VERDER

 • Programma ledenbijeenkomsten 2024/2025
 • Lief en Leed
 • Van de Activiteitencommissie Middagreis woensdag 29 mei 2024
  City Train Tour Leeuwarden en Poptaslot in Marsum
 • Terugblik ledenbijeenkomst met Omrin op 20 april
  Omrin de afvalverwerker van verschillende afvalstromen
 • Omroep Leeuwarden
  Attentie voor de uitzending op woensdag tussen 8 en 9 ’s avonds
 • Ontdek de Koloniën van Weldadigheid
  Het begin van de huidige verzorgingsstaat
 • Uitnodiging ledenbijeenkomst op 24 september
  Beeldhouwster, Roelie Woudwijk zal in woord en beeld (dia’s) laten horen en zien hoe een kunstwerk van begin tot eind gemaakt wordt.
 • Zomerpuzzel
  De prijs, eeuwige roem

Zie nieuwsbrief van juni-juli-augustus 2024

Reageren? Graag
Heb je tips of tops voor de PCOB Leeuwarden geeft het door. Dat kan via de secretaris Karin Brouwer of via pcobleeuwarden@gmail.com
Het  adres van de vereniging is:
ANBO-PCOB
Vijzelmolenlaan 20-22
3447 GX te Woerden

t 030 3400680
info@pcob.nl

www.pcob.nl
anbo.nl/anbo-pcob
anbo.nl

pcob.nl/afdelingen/leeuwarden/
facebook.com
twitter.com/pcobleeuwarden

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden