In de PCOB-nieuwsbrief van juni 2021

28 mei 2021 Leeuwarden

Van de voorzitter
“En gelet op het tempo van vaccineren ga ik er van uit dat nog voor de zomervakantie een ieder boven de 50 is gevaccineerd. Dus ook alle PCOB leden, voor zover ze deel hebben genomen aan het vaccinatieprogramma.

Een opluchting voor ons allen: weer kinderen en kleinkinderen kunnen en mogen ontmoeten, het kerkbezoek komt weer op gang, vakanties worden weer gepland enz. enz. Wat voor onze afdeling van belang is zijn de “Kurios bijeenkomsten”. Na Pinksteren komen we als bestuur weer voor het eerst bij elkaar en ik hoop dat we groen licht kunnen geven voor een 1bijeenkomst in september. Het “normale” leven komt dus weer op gang.”,  aldus Gerrit Krol.
Voor de volledige tekst zie de de nieuwsbrief van juni 2021

EN VERDER

  • Wisseling van het “in elkaar zetten” van de nieuwsbrief
  • Onderzoek voor ledenwerving en ledenbehoud door KBO-PCOB
  • Heb je punten op het gebied van wonen-zorg-welzijn-veiligheid of vervoer waarvan je denkt: ‘Hier zou de gemeente wat aan kunnen doen!
  • Contact
  • En een mooie puzzel

Zie de nieuwsbrief van juni 2021  

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet