In de nieuwsbrief van februari 2021

7 feb 2021 Leeuwarden

Wisseling van voorzitter van de PCOB-afdeling Leeuwarden
Het bestuur wil Gerrit Krol op de bestuursvergadering d.d. 22 februari 2021 officieel benoemen tot voorzitter van PCOB-Leeuwarden. Ik treed dan af en blijft binnen het bestuur werkzaam als coördinator Lief & Leed. Als aftredend voorzitter wil ik u graag hartelijk danken voor het vertrouwen en de vriendschap die ik in de afgelopen 13,5 jaar mocht ervaren binnen PCOB-Leeuwarden. Een mooie periode waar ik dankbaar op terug zie. Maar het is goed om nu het stokje te kunnen overdragen aan mijn opvolger.
Nogmaals dank en Adieu.
Jeanet Dijkema-Reinders

EN VERDER

  • “Voorzitter zonder …”, voorwoord van de nieuwe voorzitter van de PCOB-afdeling Leeuwarden
  • Jaarverslagen
  • Rijbewijskeuring voor75+
  • Belastingservice KBO-PCOB Friesland

En ook puzzels voor in de coronatijd nu we even niet bij elkaar komen.

Zie verder nieuwsbrief februari 2021

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden