In de nieuwsbrief van december 2020

16 dec 2020 Leeuwarden

Als u deze Nieuwsbrief ontvangt is de Adventstijd begonnen. Maar het zal dit jaar anders zijn dan in voorgaande jaren. Het is nog onduidelijk wanneer wij onze ledenbijeenkomsten weer op gebruikelijke wijze kunnen houden. ‘t Is maar een saaie boel ‘ hoor je alom. Waarschijnlijk zijn daarom veel mensen al vroeg begonnen met het aanbrengen van kerstverlichting/versiering. Er is behoefte aan een stukje gezelligheid, warmte en hoop. Wij mogen in deze onrustige tijd uitzien naar het feest van Christus geboorte en daaruit ook kracht putten om vol goede moed en vertrouwen het nieuwe jaar 2021 in te gaan.
Wij wensen u allen ‘Gezegende Kerstdagen en folle lok, seine en sûnens in 2021′.
Een hartelijke groet, namens het bestuur, Jeanet Dijkema-Reinders, voorzitter

EN VERDER

  • Bestuurswisseling
  • Lidmaatschap in coranatijd
  • Korting op ziektekostenverzekering 2021
  • Oplichting via WhatsApp en/of mail
  • Oproep voor kandidaten verkiezingen ledenraad PCOB

En ook puzzels voor in de coronatijd nu we even niet bij elkaar komen.

Zie verder nieuwsbrief december 2020

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden