In de KBO-nieuwsbrief van september 2021

21 aug 2021 Leeuwarden

Mededelingen van het (be)stuur
“Een andere oproep is het versterken van ons bestuur om mee te denken over de toekomst van KBO Leeuwarden. Door leeftijd en inzetbaarheid van onze bestuursleden is die behoefte goed voelbaar. Door al anderhalf jaar “Corona” beperkingen is die behoefte bij ons ook nog eens behoorlijk versterkt!”.  

Jan Broek, voorzitter

Voor de volledige tekst zie de nieuwsbrief van september 2021.

EN VERDER

Zie de KBO Nieuwsbrief van september 2021

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet