In de KBO-nieuwsbrief van oktober 2021

24 okt 2021 Leeuwarden

Mededelingen van het (be)stuur
“Jammer genoeg heeft niemand gereageerd op onze oproep om ons bestuur te versterken en mee te denken over de toekomst. Bijvoorbeeld over: wat kunnen we volgend jaar organiseren en wat is uitvoerbaar?”.
Op 21 maart konden we als KBO leden mee praamvaren, georganiseerd door PCOB Leeuwarden. 2 KBO leden maakten daar gebruik van. Na afloop van de gezellige middag een drankje in ‘de Friesche Club’.
Jan Broek, voorzitter
Voor de volledige tekst zie de nieuwsbrief van oktober 2021.

EN VERDER
Een beeldverslag van de laatste fietstocht van dit seizoen met dank aan zr. Veronique.

Zie de KBO Nieuwsbrief van oktober 2021

 

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet