In de KBO-nieuwsbrief van november 2021

28 okt 2021 Leeuwarden

Mededelingen van het (be)stuur
“Als ik dit schrijf, is het nog steeds onzeker hoe het verloop van de besmettingen zal zijn. Het stemt mij en de overige bestuursleden droevig en niet hoopvol. Wat kun je als bestuur nog op korte en langere termijn plannen?
Voorzichtig hebben we toch een Nieuwjaarsreceptie  gepland, en wel op donderdagmiddag 13 januari 2022. Wij doen dat, zoals het nu lijkt, in het dan verbouwde Titus Brandsma Huis op het Bonifatiusplein. In de volgende Nieuwsbrief meer daarover.’.
Jan Broek, voorzitter
Voor de volledige tekst zie de nieuwsbrief van november 2021
.

Zie de KBO Nieuwsbrief van november 2021

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet