In de KBO-nieuwsbrief van maart 2022

28 feb 2022 Leeuwarden

Voortgang van onze afdeling

In april is er een gezamenlijke bestuursvergadering van KBO en PCOB afdeling Leeuwarden. Daar moeten en willen we onderzoeken hoe wij bestuurlijk alsmede met opzetten activiteiten eventueel kunnen samenwerken. We willen als bestuur nog wel proberen alsnog het 40-jarig jubileum te vieren. Het lijkt er immers op dat alle Corona beperkingen binnen niet al te lange tijd worden opgeheven.

Jan Broek, voorzitter
Voor de volledige tekst zie de nieuwsbrief van maart 2022
.

Zie de KBO Nieuwsbrief  van maart 2022

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet