In de KBO-nieuwsbrief van juni 2022

27 mei 2022 Leeuwarden

De KBO-Nieuwsbrief juni met daarin o.a. informatie omtrent voorgenomen opheffen van de afdeling en gevolgen daarvan.

Op 25 mei 2022 was de Algemene Ledenvergadering. Deze nieuwsbrief verschijnt een paar dagen na die
vergadering maar in de volgende Nieuwsbrief van 30 juni zullen we daar alsnog verslag van doen.
Zie al vast wel het bestuursvoorstel wat daar aan de orde is gekomen. 

Voorstel aan de leden van KBO afdeling Leeuwarden
Op 31 december a.s. stoppen alle bestuursleden met hun functie en wordt de afdeling KBO
Leeuwarden wegens gebrek aan opvolgers opgeheven.
Alle leden van KBO Leeuwarden aan het eind van 2022 worden overgeschreven naar de landelijke
bond KBO-PCOB. Ze blijven daardoor KBO lid en ontvangen via de post het KBO-PCOB Magazine.

Voor de volledige tekst zie de nieuwsbrief van juni 2022.
Zie de KBO Nieuwsbrief  van juni 2022
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Noot van PCOB-afdeling Leeuwarden:
“KBO-leden zijn dan uiteraard van harte welkom bij PCOB-afdeling Leeuwarden.
Voordelen PCOB Leeuwarden: pcob.nl/afdelingen/leeuwarden .”

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden