In de KBO-nieuwsbrief van juli/augustus

5 jul 2021 Leeuwarden

Van de voorzitter

“We kijken ook naar geplande activiteiten van de PCOB afdeling in Leeuwarden. Samen optrekken voor gezamenlijke activiteiten en bijeenkomsten, dit alles met als doel:

Het aantrekkelijk maken voor senioren om zich aan te sluiten bij onze bonden!

Het bestuur wenst alle leden een zomer zonder beperkingen toe waarbij men zich weer zo vrij mogelijk kan verplaatsen.” aldus Jan Broek, voorzitter

Voor de volledige tekst zie de de nieuwsbrief van juli/augustus 2021.

EN VERDER

Zie de KBO Nieuwsbrief  van juli /augustus 2021

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden