In de KBO-nieuwsbrief van juli/augustus

5 jul 2021 Leeuwarden

Van de voorzitter

“We kijken ook naar geplande activiteiten van de PCOB afdeling in Leeuwarden. Samen optrekken voor gezamenlijke activiteiten en bijeenkomsten, dit alles met als doel:

Het aantrekkelijk maken voor senioren om zich aan te sluiten bij onze bonden!

Het bestuur wenst alle leden een zomer zonder beperkingen toe waarbij men zich weer zo vrij mogelijk kan verplaatsen.” aldus Jan Broek, voorzitter

Voor de volledige tekst zie de de nieuwsbrief van juli/augustus 2021.

EN VERDER

Zie de KBO Nieuwsbrief  van juli /augustus 2021

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet