In de KBO-nieuwsbrief van februari 2022

31 jan 2022 Leeuwarden

Toekomst

“Binnenkort is er weer een gezamenlijke vergadering gepland. De besturen van KBO Leeuwarden en PCOB Leeuwarden oriënteren zich nu op de activiteiten voor beide verenigingen. Zoals bijeenkomsten, reisjes, lezingen, excursies.

KBO Leeuwarden kampt al enige jaren met een tekort aan bestuursleden. Zonder nieuwe bestuursleden zit er voor ons geen toekomst in. Vandaar ook de contacten met de PCOB Leeuwarden. Er bestaan al 3 KBO-PCOB afdelingen in Friesland, die nauw samenwerken.

Jan Broek, voorzitter
Voor de volledige tekst zie de nieuwsbrief van februari 2022.

Zie de KBO Nieuwsbrief van februari 2022

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden