In de KBO-nieuwsbrief van december/januari 2021/2022

3 dec 2021 Leeuwarden

“Als bestuur merken wij dat de animo om iets te organiseren toch wat afneemt. Je maakt plannen maar de grote onzekerheid en de dan weer aangescherpte maatregelen maken het ons niet gemakkelijk.

Uit bovenstaande blijkt maar weer de noodzaak om aanvulling en versterking van ons KBO bestuur.
Dit lukt ons tot nu toe helaas al jaren niet.
Wij hebben daarom een verzoek gedaan aan het provinciale bestuur van KBO Fryslân om met ons van
gedachten te wisselen hoe wij nu verder moeten.”.

Jan Broek, voorzitter
Voor de volledige tekst zie de nieuwsbrief van december/januari 2021/2022
.

Zie de KBO Nieuwsbrief  van december/janauri 2022

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet