In de KBO-nieuwsbrief van april 2022

27 mrt 2022 Leeuwarden

Voortgang van onze afdeling
Dit jaar bestaat KBO Leeuwarden 40 jaar. Dit zal echter ook het laatste jaar zijn van een zelfstandige afdeling KBO Leeuwarden. Helaas. Geen nieuwe bestuursleden, geen enkele aanwas van nieuwe leden, en bovendien is 80 % van onze leden ver boven de 80 jaar. Het houdt voor ons, als bestuur, een keer op.

Voor onze leden zijn er een aantal mogelijkheden:
– Lid worden van een gefuseerde KBO-PCOB afdeling Leeuwarden.
– Rechtstreeks lid worden van de landelijke KBO-PCOB.
– Lid worden van LOS (Leeuwarder Onafhankelijke Seniorenvereniging)
– Het lidmaatschap van de KBO in december opzeggen.
Wij gaan dit bespreken in een gezamenlijke vergadering van beide besturen van KBO en PCOB Leeuwarden .
Die vergadering is gepland op 25 april. We houden jullie op de hoogte.

Jan Broek, voorzitter.
Voor de volledige tekst zie de nieuwsbrief van april 2022.

Zie de KBO Nieuwsbrief  van april 2022

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden