Iedereen moet digitaal mee kunnen doen

4 dec 2019 Landelijk

De Tweede Kamer sprak 4 december over het onderwerp Digitale Overheid. Wij onderschrijven dat iedereen digitaal mee moet kunnen doen van harte. Voor mensen voor wie de digitale weg niet werkt, moet daarnaast ook altijd een alternatief beschikbaar zijn.

Voor kwetsbare burgers waaronder ouderen, migranten en mensen met een beperking is een alternatief zeer belangrijk. Zij zijn relatief vaker afhankelijk van de overheid en hebben direct belang bij een goede toegankelijkheid van dienstverlening van de overheid. Dit geldt in het bijzonder als het gaat om contacten met de overheid over fiscale zaken, toeslagen en het aanvragen dan wel betalen van voorzieningen of overheidsdienstverlening.

Veel mensen uit onze achterban ervaren helaas dagelijks nog problemen in de digitale toegang van overheidssites. Wij dringen aan op meer vaart in het ingezette traject om de digitale toegankelijkheid te verbeteren.

Lees hier de complete inbreng voor dit overleg van KBO-PCOB, Ieder(in), NOOM en enkele andere maatschappelijke organisaties.

Dit bericht verscheen eerder op KBO-PCOB

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden