Huurwoning moet betaalbaar blijven voor langer thuis wonende ouderen

Nu ouderen steeds langer thuis blijven wonen, ook als ze zorg nodig hebben, moet de woningvoorraad geschikt en betaalbaar zijn. Veel ouderen zijn aangewezen op huurwoningen, ook in woonzorgvoorzieningen. De huur daarvan moet wel betaalbaar blijven. De PCOB steunt daarom de oproep van de vereniging van woningcorporaties Aedes, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Woonbond om de nadelige effecten van de verhuurderheffing tegen te gaan.

Minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst komt binnenkort met een evaluatie van de verhuurderheffing. De Woonbond publiceert daarom met VNG en Aedes een onafhankelijk onderzoek van Coelo (Centrum Onderzoek Economie Lagere Overheden, RU Groningen) naar de invloed van de heffing op de betaalbaarheid van het huren en de investeringen van corporaties. Daarbij doen de organisaties gezamenlijk de oproep om de verhuurderheffing te schrappen.

‘Verhuurderheffing kost veelvoud aan investeringen’
De miljarden die woningcorporaties via de verhuurderheffing afdragen aan de schatkist, zijn hard nodig in de sociale huursector. Er zijn meer sociale huurwoningen nodig voor verschillende groepen woningzoekenden. Ook moeten huren betaalbaar blijven. Corporaties willen daar graag mee aan de slag. Maar iedere euro die corporaties afdragen, kost een veelvoud daarvan aan investeringen. ‘Schaf de heffing af, stimuleer juist investeringen’, zeggen Aedes, Woonbond en VNG in reactie op de evaluatie van de heffing.

‘Nadelige economische gevolgen’
Het Coelo deed onderzoek naar de verhuurderheffing. De rechtvaardiging van de maatregel is aanvechtbaar en de heffing leidt tot economische verstoringen, concludeert het Coelo. De lasten komen via huurverhoging vooral terecht bij sociale huurders met een laag inkomen. Het onderzoek laat zien dat de te verwachten effecten inderdaad zijn opgetreden: hogere huren, minder nieuwbouw en meer verkoop van sociale huurwoningen. Gezien de aanlooptijd van nieuwbouw zal het effect van de heffing pas op termijn echt duidelijk worden, aldus het Coelo.

Lees het hele persbericht met de reacties van VNG, Woonbond en Aedes.

<< Vorige pagina

Gerelateerde berichten