Hulpmiddel moet passend en beter toegankelijk zijn

26 nov 2019 Landelijk

Op 27 november debatteert de Tweede Kamer over het hulpmiddelenbeleid. KBO-PCOB schreef in samenwerking met de Patiëntenfederatie en Ieder(in) een brief om aandacht te vragen voor onder andere de problemen rond hulpmiddelen.

Hulpmiddel passend bij behoefte

Het is belangrijk dat de gebruiker van een hulpmiddel het juiste hulpmiddel krijgt, passend bij zijn of haar situatie. Daarvoor is het van belang dat cliënten voldoende keuzevrijheid ervaren, maar ook dat zij bekend zijn met de mogelijkheden en alternatieven. Met het kiezen van het juiste hulpmiddel moet er ook goede begeleiding en instructie zijn over het in gebruik nemen van het hulpmiddel. In de brief schrijven de partijen dat het belangrijkste uitgangspunt voor de keuze van een hulpmiddel de functioneringsbehoefte van de cliënt moet zijn.

Aanvragen, leveren en repareren

Er kunnen zaken verbeterd worden rond het het aanvragen, leveren en repareren van hulpmiddelen. Om te beginnen zou de aanvraag sneller en eenvoudiger moeten. Daarbij moeten adviezen van professionals leidend zijn. Professionals zijn bijvoorbeeld revalidatieartsen en ergotherapeuten. De cliënt moet niet worden vermoeid met een discussie over de financieringsvorm.

Minister Bruins voor Medische Zorg en Sport is inmiddels met diverse partijen landelijke normen en een actieplan aan het formuleren. De Kamerleden worden middels de brief opgeroepen om erop toe te zien dat het aanvragen, leveren en repareren van hulpmiddelen wordt verbeterd, én dat het landelijke normenkader en het actieplan na vaststelling onder de aandacht worden gebracht bij lokale bestuurders.

Lees de complete brief hier

Dit bericht verscheen eerder op KBO-PCOB

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden