Hulp bij invullen formulieren en belastingen

15 sep 2022 Sneek

Als lid van KBO-PCOB kunt u hulp krijgen bij het invullen van formulieren en belastingen.

Deze hulp is voor:

  1. het invullen van belastingformulieren
  2. het aanvragen van bijzondere bijstand
  3. het aanvragen van huurtoeslag
  4. het aanvragen van zorgtoeslag
  5. het aanvragen voor vrijstelling of vermindering van:
  • onroerend goed belasting
  • zuiveringskosten afvalwater
  • ingezetenenheffing waterschapslasten

Ook voor het doen van aangifte na een overlijden kunt u een beroep doen op onze belastinghulpen.

Centraal adres PCOB: dhr. Y. Hofstee, Hemdijk 103, 8601 JV Sneek, tel. 0515-521873

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden