Hulp bij hoge energielasten

15 sep 2022 Ede

Door de sterk gestegen prijzen van energie hebben veel mensen het moeilijk om de energierekening te betalen. Graag wijzen wij u op twee mogelijkheden om de energielasten te beperken.

1. Ede geeft warmte

De actie ‘Ede geeft warmte’ is bedoeld om inwoners van de gemeente Ede, die moeite hebben om hun energiekosten te betalen, een steuntje in de rug te geven van € 125. De actie is georganiseerd door het Diaconaal Platform Ede en heeft € 35.000 opgehaald. Een deel van het bedrag is inmiddels besteed. Er is nog geld beschikbaar.

Kent u zelf mensen, die deze kleine solidariteitsbijdrage goed kunnen gebruiken? Wilt u om u heen kijken en mensen op deze mogelijkheid attenderen? Of kunt u zelf die bijdrage goed gebruiken? Vul dan het formulier in op http://diaconaalplatformede.nl/ede-geeft-warmte. Of neem contact op met het Diaconaal Platform, Posthoornstraat 8 Ede, e-mailadres info@diaconaalplatformede.nl, tel. 0318-65 56 23. U kunt er gebruik maken door te klikken op de volgende link

aanvraagformulier Ede geeft warmte

2. Energietoeslag gemeente Ede

U bij de gemeente Ede een energietoeslag van € 1.300 aanvragen. Dat kan als uw inkomen niet meer is dan 130% van het sociaal minimum. De bedragen die daarbij horen vindt u in de tabel onder a hiervoor. Er gelden een aantal andere voorwaarden waaraan u moet voldoen. Die vindt u op de volgende website https://www.ede.nl/ondersteuning-werk-inkomen/inkomensregelingen-volwassenen#c7017. Daar kunt u ook de energietoeslag aanvragen.

Vindt u het moeilijk de aanvraag digitaal te doen? U kunt er gebruik van maken door te klikken op de volgende link

aanvraagformulier Energietoeslag-2022 gemeente Ede

Vindt u het lastig een of meer aanvragen zelf te doen. Vraag dan iemand in uw omgeving u daarbij te helpen. Ook de vrijwillige ouderenadviseurs willen u daarbij graag helpen.

3. Solidair zijn?

Maak een bedrag over op NL 42 ABNA 0425 2885 44 t.n.v. Noodfonds Ede. Vermeld daarbij: Ede geeft warmte.

Meer over de actie Ede geeft warmte vindt u in de Infofolder Ede geeft warmte

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden