Hulp bij het doen van aangifte inkomstenbelasting

24 feb 2022 Alkmaar-Heiloo

Hulp bij het doen van aangifte inkomstenbelasting en/of
het aanvragen of wijzigen van huur- en/of zorgtoeslag
2021

Richtlijnen belastingservice ouderenbonden campagne 2020
1. Lid ouderenorganisatie
De belastingservice is bestemd voor leden van PCOB
en Unie KBO. Men kan te allen tijde lid worden om
van de belastingservice gebruik te maken.
Het is niet toegestaan onderscheid te maken op basis
van lidmaatschap van één van de twee
ouderenorganisaties.
2. Leeftijd- en inkomensgrens
De belastingservice is bestemd voor gepensioneerde
leden.
Als inkomensgrens voor de doelgroep geldt:
– voor een alleenstaande € 35.000,-
– voor gehuwden/samenwonenden €50.000,-
3. Invullen van eenvoudige aangifte
De belastingservice ondersteunt alleen bij het doen van
eenvoudige aangiften IB. De eenvoudige aangifte
omvat alleen Box 1 (uitkering AOW en pensioen,
eigen woning, giften, zorgkosten) en Box 3. Aangiftes
met gegevens bestemd voor Box 2 worden niet in
behandeling genomen.
4. Vrijwilligheid
De belastinginvuller werkt op basis van vrijwilligheid.
Dit houdt in dat de hulpvrager de werkelijk gemaakte
onkosten, zoals reis- , kopieer- en printkosten vergoedt
aan de belastinginvuller. Dit wordt van tevoren
medegedeeld. De onkostenvergoeding is vastgesteld op
max. € 12,50 per adres.
5. Geheimhouding
De belastinginvuller is gehouden aan de geldende
regels met betrekking tot de privacy. De verstrekte
informatie mag alleen worden gebruikt voor het
daartoe bestemde doel.
6. Verantwoordelijkheid
Het lid is en blijft altijd verantwoordelijk voor
zijn/haar belastingaangifte en/of toeslagaanvraag. Het
lid wordt hierop gewezen bij het invullen van en
ondertekenen van de ‘meegeefbrief’.
7. Klachten
Bij een eventuele klacht van een lid dient de
klachtenprocedure gevolgd te worden. De
klachtenprocedure staat vermeld op de meegeefbrief.
8. Copie aangifte
Het lid krijgt een print van de aangifte of een digitale
kopie
 
Wilt U gebruik maken van de belastingservice, dan kunt
U contact opnemen met:
De heer J. Smit, tel. 06 – 27 220 320
Mevrouw P. Heidelberg, tel. 072 – 511 68 96
De heer S. Wanders, tel. 072 – 512 08 17 of
De heer M. Otte, tel. 072 – 511 40 73
 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden