Hulp bij het doen van aangifte inkomstenbelasting en/of het aanvragen of wijzigen van huur- en/of zorgtoeslag 2020

14 feb 2021 Alkmaar-Heiloo

 

 Richtlijnen belastingservice ouderenbonden campagne 2020

  1. Lid ouderenorganisatie

De belastingservice is bestemd voor leden van PCOB en Unie KBO. Men kan te allen tijde lid worden om van de belastingservice gebruik te  maken.
Het is niet toegestaan onderscheid te maken op basis van lidmaatschap van één van de twee ouderenorganisaties.

  1. Leeftijd- en inkomensgrens      

De belastingservice is bestemd voor gepensioneerde leden.

Als inkomensgrens voor de doelgroep geldt:

  • voor een alleenstaande €35.000,-
  • voor gehuwden/samenwonenden €50.000,-

 

  1. Invullen van eenvoudige aangifte

De belastingservice ondersteunt alleen bij het doen van eenvoudige aangiften IB. De eenvoudige aangifte omvat alleen Box 1 (uitkering AOW en pensioen, eigen woning, giften, zorgkosten) en Box 3. Aangiftes met gegevens bestemd voor Box 2 worden niet in behandeling genomen.

  1. Vrijwilligheid

De belastinginvuller werkt op basis van vrijwilligheid.
Dit houdt in dat de hulpvrager de werkelijk gemaakte onkosten, zoals reis- , kopieer- en printkosten vergoedt aan de belastinginvuller. Dit wordt van tevoren medegedeeld. De onkostenvergoeding is vastgesteld op max. € 12 per adres.  

  1. Geheimhouding

De belastinginvuller is gehouden aan de geldende regels met betrekking tot de privacy. De verstrekte informatie mag alleen worden gebruikt voor het daartoe bestemde doel

  1. Verantwoordelijkheid

Het lid is en blijft altijd verantwoordelijk voor zijn/haar belastingaangifte en/of toeslagaanvraag. Het lid wordt hierop gewezen bij het invullen van en ondertekenen van  de ‘meegeefbrief’

      7. Klachten

Bij een eventuele klacht van een lid dient de klachtenprocedure gevolgd te worden. De klachtenprocedure staat vermeld op de meegeefbrief 

  1. Kopie aangifte              

Het lid krijgt een print van de aangifte of een digitale kopie

Wilt U gebruik maken van de belastingservice, dan kunt U contact opnemen met:

De heer J. Smit, tel. 06 – 27 220 320,  Mevrouw P. Heidelberg, tel. 072 – 511 68 96,

De heer S. Wanders, tel. 072 – 512 08 17 of De heer M. Otte, tel. 072 – 511 40 73

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden