Hulp bij het doen van aangifte IB

5 mrt 2023 Alkmaar-Heiloo

Hulp bij het doen van aangifte
inkomstenbelasting en/of het aanvragen of
wijzigen van huur- en/of zorgtoeslag 2022

Richtlijnen belastingservice ouderenbonden campagne 2022

1. Lid ouderenorganisatie
De belastingservice is bestemd voor leden van PCOB en
Unie KBO. Men kan te allen tijde lid worden om van de
belastingservice gebruik te maken.
Het is niet toegestaan onderscheid te maken op basis van
lidmaatschap van één van de twee ouderenorganisaties.

2. Leeftijd- en inkomensgrens
De belastingservice is bestemd voor gepensioneerde
leden.
Als inkomensgrens voor de doelgroep geldt:
– voor een alleenstaande € 40.000,-
– voor gehuwden/samenwonenden € 57.500,-

3. Invullen van eenvoudige aangifte
De belastingservice ondersteunt alleen bij het doen van
eenvoudige aangiften IB. De eenvoudige aangifte omvat
alleen Box 1 (uitkering AOW en pensioen, eigen woning,
giften, zorgkosten) en Box 3. Aangiftes met gegevens
bestemd voor Box 2 worden niet in behandeling
genomen.
 
4. Vrijwilligheid
De belastinginvuller werkt op basis van vrijwilligheid.
Dit houdt in dat de hulpvrager de werkelijk gemaakte
onkosten, zoals reis- , kopieer- en printkosten vergoedt
aan de belastinginvuller. Dit wordt van tevoren
medegedeeld. De onkostenvergoeding is vastgesteld op
max. € 15,00 per adres.

5. Geheimhouding
De belastinginvuller is gehouden aan de geldende regels
met betrekking tot de privacy. De verstrekte informatie
mag alleen worden gebruikt voor het daartoe bestemde
doel

6. Verantwoordelijkheid
Het lid is en blijft altijd verantwoordelijk voor zijn/haar
belastingaangifte en/of toeslagaanvraag. Het lid wordt
hierop gewezen bij het invullen van en ondertekenen van
de ‘meegeefbrief’.

7. Klachten
Bij een eventuele klacht van een lid dient de
klachtenprocedure gevolgd te worden. De
klachtenprocedure staat vermeld op de meegeefbrief

8. Kopie aangifte
Het lid krijgt een print van de aangifte of een digitale
kopie
 
Wilt U gebruik maken van de belastingservice, dan
kunt U contact opnemen met:

De heer J. Smit, tel. 06 – 27 220 320,
Mevrouw P. Heidelberg, tel. 072 – 511 68 96,
De heer S. Wanders, tel. 072 – 512 08 17 of
De heer M. Otte, tel. 072 – 511 40 73

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden