Hulp bij belastingaangifte

31 jan 2022 Geldermalsen

Belastingaangifte 2021

Ondanks de Coronacrisis bestaat er ook dit jaar weer de mogelijkheid om de belastingaangifte te laten invullen voor inwoners van de gemeente West Betuwe vanaf 65 jaar. De maanden maart en april zijn voor de belastingconsulenten dan ook drukke maanden.

IJs, weder en corona dienende kan dit op drie vrijdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur, en wel op 18 maart, 25 maart en 1 april. Stichting Welzijn West Betuwe stelt hiervoor haar kantoren en faciliteiten beschikbaar, zodat de mogelijkheid bestaat om de aangifte ter plaatse direct digitaal te versturen en u een print mee te geven.

Deze belastingservice is bedoeld voor eenvoudige aangiften over 2021. De belastingaangever heeft de plicht tot geheimhouding en de cliënt blijft te allen tijde verantwoordelijk voor zijn of haar belastingaangifte.  Inwoners die gebruik maken van de belastingservice moeten de volgende documenten meenemen:

  • Documenten met betrekking tot het jaarinkomen: dus de jaaropgaven van de SVB, pensioenfondsen en lijfrenteverzekeraars over 2021.
  • Voor mensen die een eigen huis hebben: de WOZ-beschikking van de gemeente met peildatum 1 januari 2019 en de jaaropgave van de hypotheekverstrekker over 2021
  • De afschriften met de saldiwaarden per 1 januari 2021 van bank-, giro- en beleggingsrekeningen
  • Rekeningen van buitengewone uitgaven in verband met ziekte. Aftrekbaar zijn op voorschrift verkregen medicijnen, hulpmiddelen die een lichamelijke functie vervangen of ondersteunen, dieetkosten (mits op doktersvoorschrift), vervoerkosten naar ziekenhuis, specialisten en tandarts.
  • Bewijsstukken van gedane giften.
  • Nadat u een afspraak heeft gemaakt met Stichting (tel 0345 573688) of met één van de invullers zullen zij contact met u opnemen over het aanvragen van een eventuele machtigingscode of DigiD.

 

 

 
 

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet