Hulp bij Belastingaangifte voor leden van de PCOB afdeling Waddinxveen

9 feb 2023 Waddinxveen

Belastingaangifte.

Heeft u behoefte aan hulp bij uw belastingaangifte over 2022? Onze gecertificeerde belastinginvullers kunnen u helpen. De heren Ad Hazenberg en Aat Hilgers zijn ook dit jaar weer beschikbaar als belasting invulhulp voor onze leden.

Voor afspraken kunt u hen rechtstreeks bellen of e-mailen:

Ad Hazenberg: telefoon 06 – 19 79 3345,  E-mail: abt.hazenberg@versatel.nl

Aat Hilgers: telefoon 0182 – 61 59 76 E-mail: aathilgers@gmail.com

Wat moet u weten over de belastingaangifte 2022
De onkostenvergoeding voor de invuller wordt door de invuller bepaald.
Wilt u dus (weer) gebruik maken van de diensten van de heer Hazenberg of de heer Hilgers, neem dan contact met een van hen op. De invullers zullen gebruik maken van het digitale aangifteprogramma van de belastingdienst. De invuller maakt gebruik van een machtigingscode die u zelf al hebt of door de invuller wordt aangevraagd. Met deze machtigingscode kan ook bekeken worden hoe hoog uw zorgtoeslag en/of huurtoeslag zal zijn.
Het aangifteprogramma is beschikbaar vanaf 1 maart 2022. Uw aangifte inkomstenbelasting over 2022 moet vóór 1 mei 2022 bij de Belastingdienst binnen zijn.

Wat u moet hebben klaarliggen als zij bij u komen

Om het invullen van de aangifte inkomstenbelasting gemakkelijker te maken, verzoeken de invullers u, om als zij voor de hulp bij uw aangifte bij u aan huis komen, de volgende documenten bij de hand te hebben:

. De jaaropgaven van de Sociale Verzekeringsbank (AOW), Pensioenfondsen, lijfrente e.d. en de eventuele bijverdiensten over het jaar 2022

. Indien u een eigen woning heeft: de WOZ-beschikking 2022 van de gemeente met daarop de WOZ-waarde per 01-01-2021

. een overzicht van de eventuele hypotheek op de eigen woning

. de hypotheeksom per datum 31-12-2021, de in 2022 betaalde rente voor deze hypotheek

. Een overzicht van bezittingen en schulden

. de saldi van uw bank- en spaarrekening(en) per 01-01-2022, beleggingen met de waarde per 01-01-2022, andere bezittingen en de eventuele schulden per 01-01-2022

. Een overzicht van de zorgkosten in 2022

. Een opgave van de Zorgverzekeraar over 2022 van de gedeclareerde bedragen, de ontvangen vergoedingen en het in rekening gebrachte eigen risico

. een door een arts of diëtist verstrekte dieetbevestiging

. Een opgave van de overige uitgaven in 2022 waarvan u vermoedt dat ze als aftrekbare kosten in de aangifte kunnen worden opgevoerd.

. Een opgave van de in 2022 gedane giften aan erkende doelen voor algemeen nut (bijvoorbeeld Kerkbalans, Hartstichting etc.)

. De eventueel in 2022 betaalde voorlopige aanslagen voor het belastingjaar 2023

. Overige documenten die u van belang acht voor het doen van de aangifte.

De invuller zal zorg dragen voor de verzending van de aangifte naar de Belastingdienst.
De verantwoordelijkheid blijft bij u liggen, omdat u de gegevens aanlevert. U krijgt een kopie van de aangifte.

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden