PCOB afdeling Hollandscheveld/Elim/Nieuwlande

19 jan 2021 Hollandscheveld-Elim-Nieuwlande

NK kerk te Hollandscheveld
Een foto van de NH kerk te Hollandscheveld. Achter de kerk is een gebouw waar wij normalerwijs 1x per maand onze bijeenkomsten houden.

Ons bestuur bestaat uit:

Annie Kroesen    – voorzitster

Bé Koekoek         – penningmeester

Betsie Meijer      – secretaresse

Klaas Koekoek   – lid

Anton Wassen   – lid

De verspreiding van de ledenmagazines met ons eigen info-blad wordt gedaan door Alie Dekker en Bé Koekoek

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet