Het bestuur van de afdeling Vianen

2 aug 2021 Vianen

 

Functie Naam Telefoon E-mail
Voorzitter Albert Postma 0347-370139

 a.jpostma01@freeler.nl

Secretaris Wim van der Jagt 0347-375512 wdvdjagt@ziggo.nl
Penningmeester Goof de Vor 0347-375116 gadevor@ziggo.nl
Ledenadministratie Corrie `t Lam 0347-374356 c.t.lam@live.nl
Algemeen lid

Nel Vink

Henk Veldman

Ria Lammertink

0347-372025

0347-320718

0347-374296

keesennelvink@hetnet.nl

h.veldman18@outlook.com

lammertink.ria@gmail.com

 

 

 

 

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet