Het Bestuur

3 mrt 2024 Wierden-Enter

Bestuur PCOB Wierden Enter

staand vlnr; Ria van Heek, Ria Broeze, Jenny Plaggenmarsch, Tineke ter Horst, Jan Bosch.

Zittend vlnr; Henk van der Kolk, Jan Smelt, Bertus Jansen Eupe, Arend Mager.

Voor informatie kunt u terecht bij het bestuur, bestaande uit:

Mevr.  J.R. (Jenny) Plaggenmarsch-Poolman voorzitter/contactpersoon tel. 06-125 407 52

Dhr. J. (Jan) Bosch  contactpersoon reiscommissie tel. 06-36069988

Dhr. A. (Bertus) lid penningmeester tel. 0546-57 24 67

Dhr. H. (Henk) van der Kolk lid reiscommissie tel. 06-22 74 90 27 jh.vanderkolk@ziezo.biz

Mevr. R. (Ria) Broeze–van der Kolk bestuurslid / 2e voorzitter tel. 06 12842382 riabroeze1952@gmail.com

Dhr. A. (Arend) Mager 2e secretaris tel. 06-30 42 89 84 arendmager@hotmail.com  (verzorging belasting aangiften)

Mevr. H.J. (Ria) van Heek-Van Schothorst 2e penningmeester tel. 06-14 81 48 90 henkvanheek@solconmail.nl

Voor betalingen kunnen/moeten de declaratie-bonnetjes bij Ria ingeleverd worden

Mevr. T. (Tineke) ter Horst geen lid meer

Dhr. J. (Jan) Smelt  Redactie: Nieuwsbrief /Website /Ledenregistratie tel. 06-81917392 jansmelt53@gmail.com

Nog niet op de foto maar wel lid van het bestuur

Dhr. H. (Henk) Borkent 1e secretaris tel. 06 40264199  pcob.wierden@gmail.com 

Dhr. H. (Henk) Veneman 1e penningmeester tel. 06-52110303 henkveneman19@gmail.com

algemeen mailadres 

pcob.wierden@gmail.com

PROGRAMMACOMMISSIE

Dhr. A. (Arend) Mager
Mevr. B.G. (Narda) Gerritsen-Wild
Dhr. A. (Arie) van Rijn
 

REISCOMMISSIE

Dhr. H. (Henk) van der Kolk
Dhr. D. (Dick) Hokbergen
Mevr. J. (Jannie) Egberts – Roelofs 
Dhr. J. (Jan) Bosch
 
BEZOEKERSCOMMISSIE
Mevr. A. (Annie) Maassen v.d. Brink-Schotman (contactpersoon)
Mevr. R. (Ria) van Heek-van Schothorst (penningmeester).
 
COÖRDINATOR BEZORGING MAGAZINE KBO-PCOB
Dhr. G. (Gerrit) Plaggenmarsch

Even voorstellen
Als u erbij was hebt u ze natuurlijk al kunnen meemaken, twee nieuwe bestuursleden van onze vereniging, één als secretaris, de ander als penningmeester. Hieronder stellen zij zich in alfabetische volgorde met een persoonlijk verhaal aan u voor.

Henk Borkent
Mij is gevraagd mijzelf in deze nieuwsbrief kort voor te stellen. Mijn naam is Henk Borkent. Sedert enkele weken maak ik deel uit van het bestuur van de PCOB-afdeling Wierden-Enter. In het bestuur zal ik de rol van secretaris op mij nemen. Deze neem ik over van Jan Bosch. Vanaf deze plaats wil ik ook mijn dank uitspreken voor zijn inzet in de afgelopen jaren.
Ik ben getrouwd, heb één zoon (en een schoondochter). En inmiddels de trotse opa van twee kleine boefjes. Tijdens mijn werkzame leven was ik in dienst bij de Belastingdienst en dan met name in de ICT-ondersteuning.
Voor de Hervormde gemeente mocht ik diverse rollen vervullen. Met name in het secretariaat en het scribaat zoals dat in de kerk wordt genoemd. Van daaruit ook nog enkele afvaardigingen naar andere kerkelijke en maatschappelijke organisaties. Ik vertrouw er op dat we in het bestuur, onder Gods zegen, een fijne samenwerking mogen hebben zoals dat ook in het verleden was en van daaruit ook voor u van betekenis mogen en kunnen zijn.

 

Henk Veneman
Zoals in de jaarvergadering van 21 februari aan u is medegedeeld ben ik door het bestuur gevraagd om Bertus Jansen Eupe op te volgen als penningmeester van de afdeling Wierden/Enter van de ANBO/PCOB en deze vraag heb ik positief kunnen beantwoorden.
Mijn naam is Henk Veneman en ik ben getrouwd met Trijnie; wij wonen aan de West Kluinveenweg 39 en wij hebben 3 kinderen en 3 kleinkinderen.
In mijn arbeidzame leven heb ik eerst een aantal jaren gewerkt als assistent-accountant en daarna als boekhouder. Ongeveer 5 jaar geleden ben ik van mijn pensioen gaan genieten. Een deel van mijn vrije tijd wordt nu gevuld met verschillende vormen van vrijwilligerswerk, onder andere bij de Hervormde Gemeente Wierden en bij Carint Reggeland. Ook mogen wij samen op verschillende dagen oppassen op onze kleinkinderen. Daarnaast houd ik van wandelen en fietsen, samen met Trijnie, en hebben we ook nog een tuin te onderhouden.
Ik hoop mij als penningmeester dienstbaar te maken voor deze christelijke vereniging en zo, met de door mij ontvangen gaven iets bij te dragen aan het welzijn van onze leden.
 

  . 

 

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden