Helft ziekenhuisopnames ouderen door verkeerd medicijngebruik vermijdbaar

Het is onverteerbaar dat ouderen onnodig in het ziekenhuis belanden door medicatiefouten. Uit zojuist verschenen onderzoek naar medicatieveiligheid blijkt dat er een stijging is van het aantal ziekenhuisopnames van 39 duizend in 2008 naar 49 duizend in 2013. Schrijnend is dat bijna de helft van deze opnames bij ouderen potentieel vermijdbaar is. KBO-PCOB pleit voor meer geld zodat er een betere gegevensuitwisseling ontstaat die kan helpen verkeerd medicijngebruik te voorkomen.

Enkele honderdduizenden ouderen krijgen op dit moment geen medicatiebeoordeling terwijl die voor hen wel zinvol is. Het gaat om een brede doelgroep van 65-plussers die vijf of meer geneesmiddelen gebruiken. Ouderen hebben te maken met tal van zorgverleners in de eerste en de tweede lijn en daarom zijn ze gebaat bij een goede communicatie tussen huisarts, specialisten en apotheker. De verwachting is dat zorgverleners de medicijngegevens goed monitoren per patiënt, terwijl dit in de praktijk niet altijd gebeurt. Bij veel ouderen is niet duidelijk dat niet altijd alle gegevens over medicijnen worden doorgestuurd als ze van de ene naar de andere zorgverlener gaan.

Structurele investering
KBO-PCOB pleit in een brief gericht aan de Tweede Kamer dan ook voor een extra structurele investering in de farmaceutische zorg, zodat gegevens op een goede manier worden uitgewisseld. Samen met  een gezamenlijke inspanning is het te voorkomen dat ouderen onnodig gebruik maken van duurdere specialistische zorg.

Donderdag 9 februari debatteert de Tweede Kamer over dit onderwerp.

Lees hier de brief van KBO-PCOB aan de Tweede Kamerleden.

<< Vorige pagina

Gerelateerde berichten