Helft ouderen is niet bekend met recht op cliëntondersteuning

De helft van de ouderen is niet op de hoogte van het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Slechts een enkeling maakte er daadwerkelijk gebruik van bij het zogenoemde keukentafelgesprek. De PCOB is van mening dat gemeenten meer informatie moeten verstrekken over het recht op ondersteuning, zodat ouderen zich goed kunnen voorbereiden op het keukentafelgesprek.

Uit onderzoek van de PCOB onder ouderen blijkt dat zij goed op de hoogte zijn van de veranderingen in de zorg, maar dat dit niet geldt voor de cliëntondersteuning. Recent onderzoek van kennisinstituut en adviesbureau Movisie laat zien dat onafhankelijke cliëntondersteuning in veel gemeenten nog steeds niet goed is geregeld.

Debat over Wmo
Donderdag 19 mei spreekt de Tweede Kamer met staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) over de decentralisatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De PCOB en andere belangenorganisaties onderschrijven de bedoelingen van de Wmo, maar zien dat de hervormingen in de praktijk nog niet werken. Daarom stuurden de belangenorganisaties de Tweede Kamerleden een brief met onderwerpen die ze onder de aandacht willen brengen. De inbreng van de PCOB richt zich onder meer op het versterken van de positie van de cliënt.

Vrijwillige Ouderen Adviseurs
Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA) kunnen helpen bij het keukentafelgesprek. PCOB-lid Corrie Boom (67) is een van hen. In gemeente Rheden (Gld.) bereidt ze ouderen voor of ondersteunt hen bij een keukentafelgesprek. “Voorheen bezochten Wmo-consulenten cliënten gewapend met hun puntenlijst die ze in een half uur wilden afwerken, want zoveel tijd hadden ze voor een huisbezoek. Dankzij de intensieve samenwerking met VOA’s nemen ze er nu ruim de tijd voor.” Toch is lang niet altijd in één gesprek een oplossing te bedenken, vervolgt Corrie. “In dat geval kunnen mensen om een vervolggesprek vragen. De Wmo-consulent moet hen er ook op wijzen dat ze bij een huisbezoek recht hebben op ondersteuning, bijvoorbeeld van een VOA.”

Gemeenteambtenaren komen er volgens Boom vaak niet achter wat precies het probleem is. “Daarom is het in Rheden zo geregeld dat een Wmo-consulent die ontevreden is over het verloop van een gesprek, aanklopt bij de VOA-coördinator. Vervolgens neem ik, of een andere VOA, contact op met de oudere, bijvoorbeeld als deze een keukentafelgesprek heeft aangevraagd omdat het aantal uren huishoudelijke hulp wordt verminderd. Ik vraag hoe het huisbezoek is verlopen en neem de tijd. Vaak blijkt dan dat de huishoudelijke hulp ook boodschappen deed, of een kopje koffie dronk. Als wordt gekort op het aantal uren ondersteuning is daarvoor minder tijd. Ik kan dan bijvoorbeeld iemand inschakelen van de plaatselijke vrijwilligerscentrale die af en toe boodschappen doet, of een kopje koffie komt drinken. Samen met een verslag van het gesprek verstuur ik vervolgens een aanbeveling naar de Wmo-consulent. Die wordt eigenlijk altijd opgevolgd.”

Voorbereiden op keukentafelgesprek
De PCOB maakte samen met Zorg Verandert een stappenplan voor mensen die ondersteuning nodig hebben. Om goed voorbereid te zijn op het keukentafelgesprek kunt u ook de kwaliteitsmeter op www.mijnkwaliteitvanleven.nl invullen om uw situatie in kaart te brengen. Of gebruik de handvatten op www.zorgverandert.nl. Beantwoord de vragen op de websites eventueel samen met iemand die kan meedenken over oplossingen, bijvoorbeeld een familielid, (mantel)zorger of een VOA.

Zorg Verandert organiseert workshops waarin u kunt starten met het opstellen van een persoonlijk plan, dat een goede basis is voor een keukentafelgesprek. De workshops zijn ook gericht op mantelzorgers. De workshop wordt ook aangeboden bij de PCOB Inspiratiedag Mij & Zorg (1 oktober 2016 in Gouda). Kijk daarvoor op www.pcob.nl/mijenzorg of neem contact op met het verenigingsbureau, tel. 030 – 3 400 600.

> Voor het debat op donderdag 19 mei leverde de PCOB op diverse punten inbreng. Lees meer in deze brief

<< Vorige pagina

Gerelateerde berichten