HEBREEUWSE LESSEN (?)

18 jan 2021 Alkmaar-Heiloo

Onze westerse wereld bedient zich van het alfabet dat bestaat

uit klinkers en medeklinkers. Het Hebreeuws kent als letters slechts medeklinkers. Met behulp van tekens onder de letters
(soms erboven of erbinnen) kan men die medeklinkers van ‘klank’ voorzien. Want een ach hoor je heus wel zonder dat er
een klank aan wordt verbonden; hetzelfde geldt natuurlijk voor een s en een t. En met een beetje oefening komen wij
met onze taal ook wel een heel eind als we alleen de medeklinkers zouden gebruiken. Een woord als mdt ga je
snel herkennen als ‘omdat’, zeker als het op de plek van een voegwoord staat.
In een Nederlands woordenboek vind je alle woorden die met samen beginnen alfabetisch gerangschikt De verwantschap
tussen bepaalde woorden zie je dan al snel; maar verwantschap in betekenis is niet noodzakelijk. In het
Hebreeuws is de verwantschap tussen woorden zeer sterk als ze dezelfde letters gebruiken. Daarop heb ik onderstaande les
voor mezelf getrokken. Misschien wilt u die ook wel accepteren als onderwijzing.
U weet dat in de Bijbel de HEER zich sterk presenteert met zijn Naam. Het Hebreeuwse woord voor naam is Shem en
bestaat uit de 2 letters Sh en M. Hemel is in het Hebreeuws Shamajim, Sh M J M. Dat is de plaats waar de HEER woont.
Horen is Shama, Sh M ‘. Bewaren is Shamar, Sh M R. De HEER die vanuit de hemel tot ons spreekt, wil dat we naar
Hem horen en bewaren wat Hij ons zegt, belooft, opdraagt. U moet maar eens nagaan in de profetieën van Jeremia hoe
vaak Hij Israël verwijt: jullie hebben niet geluisterd (horen én bewaren). De HEER verbindt zijn heilige Naam aan zijn
verwachting dat we naar Hem luisteren. Zou het te gewaagd om dan ook te denken aan Sh L – M? Heeft u het
herkend? Sjalom, vrede. Want dat is immers de bedoeling van Gods spreken tot mensen; dat ze vrede bij Hem zullen
vinden door zich door Hem te laten gezeggen.

Frans van Egmond

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden