HEBREEUWS ? (vervolg)

1 mrt 2021 Alkmaar-Heiloo

In de 5e
klas van het Christelijk Lyceum in Haarlem hadden
we een leraar Frans, die in een discussie verzeild raakte met
onze klasgenote Corrie. De discussie ging over de vraag of
het woord dat zij met ‘muskiet’ vertaalde daarmee correct
vertaald was; of dat niet ‘mug’ moest zijn. Corrie was heel
stellig: dat was hetzelfde. De leraar was niet minder stellig:
het was niet hetzelfde. Hij besloot daarom de klas de klas te
laten en in de lerarenkamer ging hij ‘zijn gelijk’ halen. Hij
kwam na enige tijd terug, de klas binnen, maar bleef in de
deuropening staan en zei: “Ikabod”. Mijn buurman schoot
onmiddellijk in de lach en vertaalde voor mij: ‘mijn eer is
weg’. Ik had ook wel begrepen dat hij zijn gelijk niet
gevonden had. Maar de leraar verbond daar zijn eer aan,
terwijl het toch helemaal niet oneervol is om ongelijk te
bekennen. Dit als inleiding op het vervolg van mijn vorige
aflevering. Want de predikanten die ik tot nu toe raadpleegde
hebben me wel duidelijk gemaakt dat mijn conclusie
misschien niet onwaar en verantwoord is, maar dat ze niet
als conclusie gebaseerd kan worden op de 2 woorden die ik
in psalm 1 had gevonden en verwant had verondersteld.
Daarna heb ik geprobeerd de schrijver van het cursusboek te
vinden en hem mijn vragen voor te leggen. Helaas is dat niet
gelukt. Inmiddels ben ik een andere docent op het spoor, die
ik nog hoop te mogen bevragen. Dus hoop ik dat u nog een
maandje geduld met mij wilt hebben .
Graag wil ik het hier nu met u hebben over een andere psalm,
en wel psalm 62. Ik ben al jaren in Schagen, in de Herv.
Evangelisatie Bethel een van de organisten. Een van de leden
daar is een Messias-belijdende Jood lid en die spreekt altijd
 over Jeshua als hij het over Jezus heeft. U weet natuurlijk
dat de engel aan Jozef, de man van Maria, opdracht gaf de
zoon die zij zou baren Jezus te noemen. Want, zei hij, Hij zal
zijn volk bevrijden (redden) van hun zonden. In psalm 62
wordt in de NBV gesproken van ‘mijn redding’, in de verzen
2, 3 en 7. In oudere vertalingen staat daar dan ‘mijn heil’. In
het Hebreeuws staat er ‘mijn jeshua’. In de Hebreeuwse
Bijbel zijn er geen hoofdletters en kleine letters. Dus, met de
kennis van nu, kun je zeggen dat psalm 62 profeteert,
voorzegt, wat de engel later aan Jozef verklaart: het heil, de
redding komt van Jeshua, Jezus, en bestaat daarin dat Hij
bevrijdt van de zondenlast. Op het moment dat ik dit schrijf,
is de 40-dagentijd net begonnen. Die periode brengt nog eens
nadrukkelijk naar voren tegen welke prijs Jezus die redding
heeft volbracht. De bedoeling van die 40-dagentijd lijkt me
dan in elk geval óók dat we ons realiseren hoe
verschrikkelijk de prijs is geweest die Jezus voor onze
redding heeft betaald. Om stil van te worden. En dat is wat
dan ook opvalt in psalm 62: Zeker, mijn ziel is stil voor God,
van Hem is mijn Jeshua.

Frans van Egmond

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden