HEBREEUWS (?)

19 apr 2021 Alkmaar-Heiloo

In het najaar van 1965 bracht het bedrijf waar ik werkte
een nieuwe machine uit. Die was bedoeld bij te dragen
aan automatisering van werkzaamheden, dus moest hij
voorzien worden van programma’s. Die programma’s
moet je leren maken met behulp van instructies in een
taal die zo’n machine verstaat. Ik heb daarvoor toen een
cursus gevolgd. De docent vertelde later dat hij elke
avond hard had zitten blokken om in staat te zijn de
volgende dag cursus te geven. Met andere woorden: hij
lag als leraar maar één dag voor op zijn leerlingen. Na
mijn schokkende ervaring van twee maanden geleden
was het dan ook een hele troost voor me in mijn
cursusboek Hebreeuws te lezen dat de beste methode om
Hebreeuws te leren (kennis vergaren) is Hebreeuws te
leren (onderwijzen). Ik probeer dus toch nog maar even
door te gaan. Ik heb u al eens verteld dat Hebreeuwse
letters ook getallen vertegenwoordigen. De aleph is niet
alleen de eerste letter van het alfabet, maar tegelijkertijd
het getal 1; en het eerste in de reeks van 1 tot en met 9.
Bij de jod begint een nieuwe reeks, namelijk van
tientallen, dus 10, 20, 30 etc. En, u raadt het al, er is ook
nog een reeks die honderdtallen kent, 100, 200, 300 en
400. Die reeks begint met de qoph. In het cursusboek
wordt aandacht gevraagd voor zulke beginners, de aleph,
de jod en de qoph. En van die qoph wordt verteld dat nog
al wat belangrijke woorden in de bijbel beginnen met de
qoph. Genoemd worden dan woorden als: roepen, 9
heiligen, opstaan, hopen en samenroepen. Ik heb eens
een predikant horen zeggen: Je kunt Gen. 1 : 3 gerust
vertalen met: En God riep ‘LICHT’ en er was licht. In
Jeremia verwijt de Here diverse malen aan zijn volk: ‘Ik
heb gesproken, maar jullie hebben niet geluisterd, Ik heb
geroepen, maar jullie hebben niet geantwoord.’ Steeds
weer blijkt dat alles wat de Here zegt en doet, gericht is
op reactie, op antwoord. Dat viel me eens te meer op
toen ik me de sabbat te binnenbracht. In Gen. 2 : 3 staat:
En God zegende de zevende dag en heiligde die, want
daarop rustte Hij van al zijn werk… Maar in de Tien
Woorden draagt de Here aan zijn volk op: Gedenk de
sabbatdag, dat u die heiligt. Met andere woorden, de
Here heiligt de sabbatdag en om die reden draagt Hij ons
op die dag te heiligen, te behandelen en te ervaren als een
zeer bijzondere dag met bijzondere regels, want deze dag
is heilig voor de Here, onze Schepper; en dus zeker voor
de schepselen naar zijn beeld.

Frans van Egmond
 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden