HEBREEUWS (?)

8 apr 2021 Alkmaar-Heiloo

Ook de laatst geraadpleegde docent kon me geen gelijk
geven. U herinnert zich hopelijk nog dat het ging om de
woorden A SJ R en A SJ R J. Daarin had ik de laatste J van
het tweede woord aangezien voor een hand. Dat is namelijk
volgens mijn cursusboek de vertaling van de naam van de
letter J (jod). De docent wijst me erop dat de J in het
genoemde woord is bedoeld als een uitgang, die aangeeft dat
er sprake is van een meervoud, dus zoiets als ‘gelukwensen’
zou de letterlijke vertaling kunnen zijn. En dat de woorden
zoveel gelijkenis vertonen doordat ze gelijke letters in een
gelijke volgorde hebben, is in dit geval niet meer dan toeval.
Het enige juiste dat ik u heb doorgegeven is dus het
vraagteken achter Hebreeuws. En het antwoord op die vraag
kent u dus nu ook: het mag de naam Hebreeuws niet dragen.
Ik hoop oprecht dat u er begrip voor zult hebben dat ik me nu
wel even rustig wil bezinnen op de vraag of ik (en zo ja, hoe
dan) u wil blijven informeren over wat ik denk op te steken
in de cursus. Hopelijk tot de volgende aflevering.

Frans van Egmond
 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden