GOED

18 jan 2021 Alkmaar-Heiloo

Goed? U kent vast het woord ‘tof’ waarmee je laat weten hoe geweldig je iets vindt. Je steekt er je duim bij op                                                                                              en met een blijde lach op je gezicht zegje: TOF! Wel, dat woord stamt uit de tijd dat Amsterdam voor een                                                                                                  deel bewoond werd door een uitgebreide joodse gemeenschap, die onze taal verrijkte met woorden en

uitdrukkingen uit het Jiddisch. Dat laatste ontleende veel woorden aan het Hebreeuws, de taal van de Joodse bijbel.
Wat God volgens die bijbel zag aan het einde van elke dag in het scheppingsproces was tov. En als het zeer goed was, was
het tov tov. Misschien wel met 2 opgestoken duimen. Hebt u zich wel eens afgevraagd wat in die beoordeling het criterium
was? Toen ik me bezig hield met de vraag waarom God iets tov vindt, kon ik niets anders bedenken dan dat het bij Hem
past, volledig in overeenstemming is met wie Hij is. Hij zélf is tov. Dat zegt bijvoorbeeld psalm 100. In vers 5 staat: de
HEER is goed (tov). We kennen het uit meer psalmen: Loof de HEER, want Hij is goed. En ik meen dat David de
Levieten opdroeg hun lofzang hiermee te beginnen. De Here Jezus zegt zelfs tegen de man die Hem aanspreekt als “Goede
Meester’: ‘… niemand is goed dan God alleen.’ In mijn leesrooster stond gisteren, Micha-zondag, 1 Koningen 3.                                                                                      En het ontroerde me toen ik Salomo hoorde bidden: ‘Schenk uw dienaar een opmerkzame geest. zodat ik uw volk
kan besturen en onderscheid kan maken tussen goed en kwaad. Want hoe zou ik anders recht kunnen spreken over dit
immense volk van u?’ Kennelijk voelt Salomo het aan: wat van de HEER is, dit volk van u, heeft recht op wat goed (tov)
is. Nee, dieper nog, dat ik, Salomo, mijn koningsambt goed (tov) vervul, is iets waarop U, HEER, als goede God recht
hebt. En alleen U kunt me dat geven, want alleen U bent goed. Daarom vind ik het zo TOF van de HEER God dat Hij
niet loslaat wat zijn hand is begonnen; dat Hij vindt dat dit bij zijn Naam hoort. Wat wordt dan in deze moeilijke
coronatijd Jezus’ woord in de Bergrede krachtig en inhoudsvol: ’Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn
gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegéven worden.’ Dat is wonderlijk TOF!

Frans van Egmond

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden