Giften

28 feb 2022 Terneuzen

De PCOB is een ANBI instelling. Dit betekent dat giften aan onze afdeling fiscaal aftrekbaar zijn. Het bestuur wil graag haar activiteitenprogramma voor de leden aantrekkelijk maken en houden. U kunt ons daarbij helpen met een (éénmalige) gift.

Elk bedrag is welkom waarvoor bij voorbaat dank.
Het bankrekeningnummer van de PCOB afdeling Terneuzen is:
NL46 RABO 0157 4429 34

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet