Gezondheid is NIET de afwezigheid van ziekte!

28 aug 2022 Wezep

Als jonge arts doet dr. Machteld Huber een schokkende ontdekking. Ze realiseert zich plotseling dat de manier van werken in een ziekenhuis aardig overeenkomt met het werken in een garage: de patiënt is de kapotte auto en de dokter de monteur. Dat voelt voor Machteld niet goed, al moet ze bekennen dat ze al een aardig eind in diezelfde richting is “gevormd” (vervormd).
Ze is op zoek gegaan naar het gevoel, ook haar eigen gevoel, en het contact met leven en dood. Ze maakte zelf een aantal ernstige ziekten door en ze vroeg zichzelf af: “Wat doet er echt toe voor mij? Graag wil ik in mijn leven iets doen wat zinvol is”. Ze is aan de gang gegaan met het begrip ‘gezond’, want ze wist dat patiënten daar meestal wat anders onder verstaan dan dokters. Ze interviewde voor haar onderzoek veel patiënten en die noemden haar wel 556 begrippen die voor hen een relatie hadden met gezondheid. Dr. Huber heeft ze uiteindelijk gegroepeerd in 6 dimensies van wat ze heeft omschreven als: POSITIEVE GEZONDHEID.

De dimensies (met enkele voorbeelden) zijn:
Lichamelijk: je gezond voelen, fitheid, slapen, conditie, eten, bewegen.
Mentaal: jezelf accepteren, omgaan met verandering, onthouden.
Zingeving: levenslust, dankbaarheid, vertrouwen hebben, idealen.
Kwaliteit van leven: genieten, gelukkig zijn, je veilig voelen, balans.
Meedoen: serieus genomen worden, sociale contacten, erbij horen.
Dagelijks Functioneren: omgaan met tijd en geld, hulp kunnen vragen, je grenzen kennen.

In 2014 promoveerde dr. Huber op haar onderzoek en in 2015 richtte ze een instituut op om haar ideeën rondom gezondheid verder te kunnen verbreiden. Dat ze zich realiseerde dat de louter medische benadering van gezondheid kansen tot herstel liet liggen, heeft in de wereld van de zorg wel een flink aantal ogen geopend. Er speelt bij ziekte zoveel meer mee dan de bloeddruk en de laboratoriumuitslagen.
Dr. Huber heeft een nieuwe omschrijving opgesteld over gezondheid, namelijk: gezondheid als het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.

In haar optiek moet de zorg, die nu nog voornamelijk bestaat uit het behandelen van ziekten, worden omgebogen naar het coachen van de patiënt, die zich moet realiseren, dat hij/zij ook aan diverse “knoppen kan draaien” ( = de regie/verantwoordelijkheid nemen).
Overigens is Dr. Huber ervan overtuigd geraakt, dat persoonlijke zingeving de grootste bron van kracht is. Dus niet langer, wat de dokter vindt, maar meer wat de patiënt wil (luistert u, dokter?) zou richting moeten geven aan het werken aan de gezondheid en die dus eigenlijk over het hele leven gaat. Hoera voor de arts die niet alleen wil controleren, maar veeleer wil inspireren.

In het dagblad Trouw van 15 februari j.l. stond een interview met Dr. Machteld Huber (1951). Bovenstaande samenvatting is van Rien Oostveen, nieuwsbriefredacteur van de PCOB afdeling Elburg, en hier onverkort overgenomen.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden