Gezamenlijke ouderenbonden Wierden

26 sep 2022 Wierden-Enter

De Wiezer

Kijk elke maand eens in de WIEZER!

Daarin presenteren de drie ouderenbonden zich in een kolom met nieuws en informatie, gericht op senioren in de gemeente Wierden.

https://www.dewiezer.nl

 

Geachte genodigden,

Namens de drie gezamenlijke ouderen-bonden in de Gemeente Wierden (Senioren Gemeente Wierden) afkorting: SGW, willen we u van harte uitnodigen op 26 januari 2023 om 14.00 uur voor een bijeenkomst in het Ontmoetingscentrum, Spoorstraat 7 te Wierden.

De aanleiding voor de uitnodiging is, dat de Gemeente Wierden vergrijst. Nu zijn er 21 % 65 plussers, dat groeit tot een percentage van 30 % in 2040, dat is maar liefst 1/3 deel van de bevolking!

Het is in ieders belang dat we in onze Gemeente Wierden kunnen blijven wonen of verzorgd worden en kunnen blijven deelnemen aan het verkeer in onze dorpen en buurtschappen. We horen daarom graag uw mening!

Programma 26 januari 2023:

14.00 uur Welkomstwoord door voorzitter SGW

14.05 uur: Presentatie Ferenc van Damme, hij presenteert zijn verhaal: Hoe? Dan?

– Ferenc is ambtenaar bij de Provincie Overijssel, zijn doel is verbinding te leggen tussen Openbaar Bestuur en de bevolking van Overijssel

14.30 uur: Gelegenheid om vragen te stellen aan Ferenc

14.40 uur: Presentatie Alex Sievers van Beyond Now.

– Hij is gespecialiseerd in het ontwerpen en realiseren van leefomgevingen! Hij laat voorbeelden zien van woonvormen die in andere Gemeenten zijn gebouwd.

15.10 uur: Gelegenheid om vragen te stellen aan dhr. A. Sievers

15.20 uur:  Korte Pauze

15.40 uur tot 17.00 uur: we gaan in groepjes uiteen met in elke groep een gespreksleider, inwoners kunnen hun wensen en opmerkingen kenbaar maken over de volgende onderwerpen:

  • Maatschappelijk/Sociaal en Zorg
  • Wonen
  • Verkeersobstakels door de bril van ouderen

 

Deze middag nodigen wij de Gemeenteraad en de Welle ook uit, zij kunnen luisteren naar uw wensen en opmerkingen.

We verzamelen uw opmerkingen en gaan ze gebundeld aanbieden aan de Gemeenteraad en College op een nader te bepalen tijdstip.

 

We hopen er in onze jaarlijkse overleggen met de Gemeente op terug te komen om zodoende voortgang te krijgen in het woon- en leefklimaat van onze ouderen in de Gemeente Wierden.

 

Iedereen vanaf 65 jaar is welkom, ook niet-leden zijn uitgenodigd!

Deze middag wordt u gratis aangeboden door de SGW, u krijgt tevens 1 gratis kopje koffie aangeboden.

 

Opgave is noodzakelijk, dit kan tot uiterlijk 19 januari 2023, indien mogelijk incl. telefoonnummer en mailadres.

U kunt zich opgeven bij;

pcobwierden@gmail.com of

Ria van Heek 0546-575030

hartenden@gmail.com of

Harry ten Den 0546-573243

info@kbo-enter.nl of

Harry Wissink 06-51255770

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden