Gespreksbegeleiders Mij & Zorg delen mooie ervaringen: ‘We hadden geen idee dat jij je zo voelde’

Van de dialoogbijeenkomsten Mij & Zorg zijn er sinds de start tientallen geweest. Gespreksbegeleiders kwamen op dinsdag 18 oktober bijeen om te evalueren en ervaringen uit te wisselen. Zij vertelden over de mooie dialogen die ze de afgelopen tijd hebben gevoerd en inventariseerden veelbesproken onderwerpen. Het helpt om elkaar scherp te houden.

Een introverte, alleenstaande man die zich uitsprak over het feit dat hij zich eenzaam voelde omdat er nooit eens iemand bij hem thuis kwam. ‘Maar jij bent altijd overal! We hadden geen idee dat jij je zo voelde’, was de reactie van de groep. ‘Nu we dit weten gaan we er wat aan doen en jou ook thuis eens bezoeken.’ Een prachtig voorbeeld uit de dialoogbijeenkomsten Mij & Zorg die dit jaar geweest zijn.

Allermooiste ervaring
Wanneer de gespreksbegeleiders aan het begin van de bijeenkomst wordt gevraagd om een mooie ervaring te delen, komen er verschillende verhalen op tafel. “Het allermooiste vind ik wanneer iemand een probleem deelt en de groep met elkaar gaat nadenken – meedenken – over een oplossing. Zo was er een echtpaar dat vanwege fysieke beperkingen niet meer samen kon fietsen. Er werden allerhande ideeën en oplossingen geopperd zodat zij er toch samen op uit konden blijven gaan. Uiteindelijk bleek de driewielfiets een goede optie voor hen. Of een mevrouw die tot inzicht kwam dat andere huisvesting beter voor haar was en daarin advies kreeg van mensen met dezelfde ervaring.”

Tientallen bijeenkomsten
Sinds de start van Mij & Zorg in 2015 zijn er inmiddels 30 informatiebijeenkomsten geweest, waarbij zo’n 350 PCOB-leden (met name kaderleden) zijn bereikt. Deze bijeenkomsten hadden een informatief karakter en er werd even ‘geproefd’ hoe een dialoog werkt. In 2016 zijn tot nu toe 40 dialoogbijeenkomsten gerealiseerd waarbij ouderen met elkaar in gesprek gingen over zorg en hun ervaringen deelden. Deze werden veelal in samenwerking met PCOB-afdelingen georganiseerd. De komende maanden staan er nog 30 gepland. In totaal nemen dit jaar zo’n 700 PCOB’ers deel aan een dialoog over de veranderingen in de zorg.

Veelbesproken thema’s
Tijdens de dialoogbijeenkomsten blijkt een aantal onderwerpen regelmatig ter sprake te komen:

  • Veel ouderenvoorzieningen verdwijnen. Een voorbeeld: ‘Ben ik verhuisd zodat ik gebruik kan maken van maaltijdvoorzieningen van het verzorgingshuis; gaat deze instelling sluiten…’
  • Keukentafelgesprekken: ervaringen van mensen die dachten het wel alleen te kunnen, maar daarop terugkomen, omdat het gesprek toch best overweldigend bleek. Goed dat er in dialogen gesproken wordt over hoe je het keukentafelgesprek kan voorbereiden zodat je de volgende keer beter beslagen ten ijs komt.
  • Problemen waar vrijwilligers tegenaan lopen. Bijvoorbeeld: dat zij niet alles meer mogen doen in hun vrijwilligersfunctie. Men vindt dit lastig en overweegt zelfs om te stoppen.
  • Eenzaamheid: de angst om alleen te zijn of komen te staan en eenzaamheid.

Scherp
De evaluatiebijeenkomst zet de gespreksbegeleiders weer op scherp. Er is ruimte om te delen en te vragen. Hoe pak jij dit aan? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat deelnemers weten wat zij kunnen verwachten en gespreksbegeleiders weten wat voor groep zij treffen? Waarom zijn er eigenlijk twee gespreksbegeleiders wenselijk bij een dialoogbijeenkomst? Het is mooi om te zien en te horen hoe iedere gespreksbegeleiders op een bij hem of haar passende manier de dialoog voert, binnen de richtlijnen van het programma. Met als belangrijkste uitgangspunt dat alle deelnemers zich gehoord voelen. En in een hoopvolle, positieve sfeer meedenken en uitwisselen.

> Ook een dialoogbijeenkomst Mij & Zorg bijwonen of organiseren? Of gespreksbegeleider worden? Neem contact op met de PCOB via secretariaat@pcob.nl

<< Vorige pagina

Gerelateerde berichten