In gesprek over levenseinde op de 50PlusBeurs

Samen met de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) voerde de PCOB op de 50PlusBeurs in september 2014 een bewustwordingscampagne uit. Met de slogan ‘Helemaal het einde?’ werden beursbezoekers geprikkeld om na te denken over hun levenseinde.

De beursstand werd goedbezocht en bemand door medewerkers van de NPV en diverse vrijwilligers. Bezoekers konden een korte vragenlijst invullen. Dit leidde tot verschillende, goede gesprekken. Er is geen overweldigend aantal vragenlijsten ingevuld, maar de mensen die naar onze stand kwamen, raakten echt in gesprek over het thema met één van de vrijwilligers.

De PCOB en NPV zijn tevreden met deze uitkomst.

<< Vorige pagina